Sochař Zoubek svěřil zajímavosti audioprůvodci

Litomyšl - Návštěvníci litomyšlského zámku si budou moci již tento víkend prohlédnout tamní sbírku soch Olbrama Zoubka za doprovodu komentáře autora. Ten v audioprůvodci hovoří o pohnutkách, které ho k vytvoření jednotlivých soch vedly, o myšlenkách při modelování i o dalším osudu děl. Více než sto Zoubkových soch bude tento měsíc k vidění o víkendu, od května do září pak každý den.

Středomořská inspirace

Zoubkovy vytáhlé a štíhlé sochy jsou nezaměnitelné s jinými autory. Většinou pracuje s olovem a cínem, často provádí polychromování a zlacení. Odborníci ho zařazují do moderního proudu, s čímž on sám také souhlasí. Zároveň ale dodává, že ctí tradici a ohlíží se do dávné minulosti. „Vracím se k pramenům evropské kultury. Vracím se do Středomoří. K mýtům řeckým, k mýtům křesťanským,“ píše na svých stránkách.
Zoubek (1926 v Praze) studoval v letech 1945-1952 na VŠUP v Praze u prof. Wagnera. V roce 1969 sejmul posmrtnou masku J. Palacha a vyrobil mu náhrobek stejně jako Janu Zajícovi. V době normalizace nemohl svobodně tvořit, věnoval se restaurátorství. Od roku 1974 jako vedoucí skupiny dalších režimem postižených výtvarníků Václava Boštíka, Zdeňka Palcra a Stanislava Podhrázského po 17 sezon restauroval plášť renesančního zámku v Litomyšli.

V roce 1988 podepsal Několik vět, o rok později se v Praze účastnil listopadového převratu jako člen akčního výboru SČVU, zakládající člen obnovené Umělecké besedy. V roce 1990 mu byla udělena Národní cena ČR, v roce 1996 pak státní cena. Od roku 1999 je starostou Umělecké besedy.

Pomník obětem komunismu na Újezdě
Pomník obětem komunismu na Újezdě