Bauhaus slaví devadesátiny

Výmar - Světový design a architektura slaví významný svátek. Včera uplynulo devadesát let ode dne, kdy architekt Walter Gropius založil v německém Výmaru avantgardní uměleckou školu „Das Staatliche Bauhaus“. Od meziválečné doby je tedy Výmar spojován nejen s Goethem a Schillerem, ale také s Bauhausem. Směr, který si zakládal na jednotě umění pod vedením architektury a těsném vztahu k řemeslu, ovlivňuje myšlení architektů a designérů dodnes.

Oslavu 90. výročí založení připomínají výstavy, tvůrčí dílny, sympozia a další kulturní akce ve třech německých městech, které jsou s Bauhausem spojeny.

Ve Výmaru oslavy zahájil pestrý průvod městem a otevření výstavy, která zahrnuje přes tisíc exponátů a koná se na několika místech ve městě. „Chceme ukázat celý svět raného Bauhausu - dílny, život, slavnosti a umění mistrů, kteří se stali světoznámými umělci,“ uvedl ředitel nadace Klassik Stiftung Weimar Hellmut Seemann.

Velká výstava věnovaná jubileu Bauhausu se uskuteční v létě také v Berlíně. Třetím městem, které je neodmyslitelně spojeno s Bauhausem, je Desava (Dessau). Kromě výstav se zde uskuteční také filmová, divadelní a taneční představení. V původních filmech mohou lidé nahlédnout do tvůrčí činnosti nejen samotného Waltera Gropia, ale i jeho slavných žáků, mezi které patřili Vasilij Kandinskij, Oskar Schlemmer nebo László Moholy-Nagy. Na slavné uměleckoprůmyslové škole přednášel také například koncem 30. letech Karel Teige.

Od 22. do 31. července se má ve městě uskutečnit mezinárodní letní škola „Bauhaus city - Get on site!“, na níž se mají studenti z různých zemí zabývat dějinami a současností Bauhausu. Desava se může pochlubit největším počtem staveb v tomto avantgardním stylu. V roce 1996 byly zapsány na seznam památek UNESCO.

Do Desavy se škola v roce 1925 přestěhovala z Výmaru, v roce 1932 pak z Desavy do Berlína. O rok později, v roce 1933, byla ale zavřena. Nacisté, kteří se toho roku dostali k moci, považovali její styl za příliš „žido-marxistický“.

Z výstavy o Bauhausu
Z výstavy o Bauhausu