Kopřiva má smysl pro humor

Praha – Výtvarník Jiří Němec vystavuje v Galerii Vyšehrad ornagramy – ornamenty, které podle jeho slov nejsou jen zdobné, ale mají i obsah. Při jejich vytváření vychází z pohybu živých entit – lidí, zvířat, rostlin, dokonce zachytil i pohyb "vesmíru v nás", buňky kostní dřeně. Němec přenáší na plátno dynamiku živých tvorů, která je "důležitá, protože je tím, co tvoří dějiny". Struktury, které vytváří, nepostrádají harmonii, řád ani vtip.

Co je to ornagram?

Ornagram je můj název. Je to označení ornamentů, které vznikají při mé tvorbě, ornament v sobě má cosi zdobného nebo zdobivého, ornagram má mít za sebou nějaký obsah, kterému rozumíme.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Jak vznikl nápad zachytit pohyb entit v přírodě a přenést ho na plátno?

Naši předci a prapředci používali ornamenty, ve svých příbytcích, na svých tělech. Hledal jsem odpověď na otázku, co je za tím. Říkal jsem si, je to náhoda, jenom se chtěli zdobit, nebo je za tím něco hlubšího, konkrétnějšího, nějaký obsah? A protože oni hledali inspiraci a odpovědi v přírodě, tak jsem se vydal stejnou cestou, ale současnými prostředky.

Jak ta tvorba vypadá prakticky?

Nejprve ten pohyb nafilmuji, pak film rozdělím na malá okýnka, každý film na dvacet pět záběrů, které se vejdou do vteřiny, a pak přesně dokresluji, kudy se například hýbe květina. Dokresluji čárečku za čárečkou, až vznikne graf, z něhož pak vzniká ornagram.

Každá z těch entit nakreslí něco jiného…

Každá z nich má svůj život, svůj způsob projevu, svou dynamiku. My si věci vybavujeme spíš staticky. To znamená, když se řekne člověk, tak si vybavíme jeho fotografii, když motýl, tak motýla ve sbírce nebo na květině, ale my všichni živí tvorové máme i určitou dynamiku, a ta je někdy důležitější, protože to je to, co tvoří dějiny.

Zajímavé například je, že my lidé si myslíme, že chodíme rovně, ale i my, jako všechno v přírodě, se pohybujeme v určitých vlnovkách.

Jak dlouho trvá, než takový obraz vznikne?

Od nafilmování po namalování ornagramu akrylovou barvou na plátno to trvá i několik týdnů. Já ty entity vlastně vracím do života. Nejprve je ze života, z přírody, vezmu, překóduji v počítači, a opět je do života vracím tím, že tomu dám tu malou nepravidelnost, to, co je charakteristické pro život.

Překvapila Vás některá z živých entit?

Překvapila mě kopřiva. To se musí vidět, to je prostě neskutečná záležitost.

Lze ornagramy, které nakreslily sledované entity, vysledovat například ve světové architektuře?

Například mouchy vypadají jako arabská mříž, některé zas připomínají křesťanské nebo středověké, jiné bychom zas mohli přirovnat k tibetským formám. Každá entita vlastně vytváří něco, co bychom mohli přirovnat ke kulturnímu projevu národnostní skupiny nebo komunity.

Vznik ornagramu od pohybu k obrazu je možné krok za krokem sledovat také na stránkách Jiřího Němce.