Praha přišla s novým systémem kulturních grantů

Praha - Kulturní granty pro rok 2010 vyhlásí Praha podle nového grantového systému. S jeho návrhem, který připravil poradní sbor primátora, dnes souhlasili pražští radní. Model nepočítá s dotací na vstupenku, která vyvolala mezi uměleckými subjekty vlnu nesouhlasu. Všechny požadavky, které umělecká obec vznesla ve své petici, ale nezohledňuje. O podporu budou moci požádat všechny kulturní organizace bez ohledu na právní formu. Jiná možnost je podle radního pro kulturu Milana Richtra nereálná.

Posuzování žádostí o grant by mělo být podle předsedy poradního sboru Daniela Sobotky dvoukolové, odděleno bude posouzení úrovně projektu od přidělování výše dotace. Hodnocení bude mít na starosti grantová komise složená ze 14 odborníků a jednoho zastupitele, kterého jmenuje rada na návrh poradního sboru. Novinkou podle radního pro kulturu Milana Richtra je, že rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení grantů bude zveřejňováno i se zdůvodněním.

Podporu bude metropole rozdělovat ve čtyřech kategoriích. V první jsou přímé dotace příspěvkovým organizacím, další tři kategorie tvoří grantová podpora. Zvlášť chce město podporovat činnost organizací v objektech, které jsou v majetku hlavního města, zvlášť pak organizace, které potřebují kontinuální víceletou podporu. Poslední kategorii budou tvořit klasické jednoleté granty.

Model je navržen pro roky 2010 až 2015. Schválit ho ještě musí zastupitelstvo. Město návrh předloží k posouzeníi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi, u které si dříve někteří žadatelé o grant stěžovali.

Pražští divadelníci protestují
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24