Nové muzeum athénské Akropole otevírá své brány

Athény - Nové muzeum Akropole se po letech odkladů a sporů otevírá veřejnosti. Skleněná budova o rozloze 15 tisíc metrů čtverečních leží na úpatí proslulé antické lokality v historickém centru Athén. Turisté ho budou moci navštívit od neděle za symbolické vstupné jedno euro, které bude platit po celý rok 2009. Budou si moct prohlédnout více než 350 fragmentů a soch z Akropole, které byly dosud přechovávány v malém muzeu na posvátné skále. Stavba přišla na 130 milionů eur (3,5 miliardy korun).

Mohutná stavba projektovaná francouzsko-švýcarským architektem Bernardem Tschumim stojí na 92 pilotech uprostřed archeologických památek a uchvacuje svou geometrií. Skleněná budova, situovaná 300 metrů od antické lokality a prosvícená přirozeným světlem, nabízí panoramatický pohled na Parthenon, jednu z nejnavštěvovanějších památek na světě a architektonický skvost klasického období z 5. století před naším letopočtem.

Zastřešení pokrývající část vykopávek objevených při zemních pracích dominuje jednomu ze dvou vstupů do muzea situovanému na promenádě lemující jižní svah skály. Na první úrovni zdobí obě strany sálu řada předmětů, včetně keramiky a antických soch.

Video Nové muzeum Akropole v Athénách
video

Nové muzeum Akropole v Athénách

Nové muzeum Akropole v Athénách

Z 20.6.2009

Rozhovor s Marií Dufkovou

Vrcholným momentem díla je sál nazývaný Parthenon, kde hraje podle šéfa muzea Dimitrise Pantermalise významnou roli přirozené osvětlení a výhled ze sálu přímo na Parthenon a Athény. Po mnoha diskusích se řečtí archeologové rozhodli pro rekonstrukci parthenonského vlysu začleněním několika úlomků zachovaných v Aténách a kopií desek, z nichž se většina nalézá v Londýně.

Řecko vede o parthenonské vlysy označované jako Elginovy mramory (podle jména britského diplomata, který je sňal z největšího památníku řecké civilizace) už třicet let marný boj. V současné době jsou uloženy v Britském muzeu. „Muzeum má přispět k tomu, aby byly odvezené a uloupené vlysy navráceny,“ zdůraznil řecký ministr kultury Samaras.

Myšlenku nového muzea Akropole se řecké vlády pokoušely realizovat od roku 1974. Nakonec zvítězil projekt ze čtvrtého mezinárodního konkursu z roku 2001. Realizaci brzdily především spory ohledně místa, kde by mělo muzeum vzniknout. Odpůrcům stavby vadilo především to, že se zničí archaické vykopávky pod muzeem. „Je to symbol moderního Řecka, který vzdává čest našim předkům, je to splacení dluhu národa vůči jeho historickému dědictví,“ nechal se slyšet Samaras.

Muzeum nové Akropole
Muzeum nové Akropole
Více fotek
  • Muzeum nové Akropole zdroj: www.theacropolismuseum.gr http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/940/93921.jpg
  • Muzeum nové Akropole zdroj: www.theacropolismuseum.gr http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/939/93891.jpg
  • Parthenonské vlysy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/939/93878.jpg