Rajhradský památník vystaví vzácné středověké rukopisy

Rajhrad (Brněnsko) - Rajhradský Památník písemnictví na Moravě na několik dní mimořádně vystaví šest středověkých rukopisů z 10. až 12. století. Část z nich si ještě nikdy nemohla prohlédnout veřejnost. Rukopisy pocházejí převážně z písařské dílny v rajhradském klášteře benediktinů, který je dnes sídlem památníku. Vedle originálů si lidé mohou prohlédnout také faksimile dvou svazků, které patří k nejznámějším památkám středověkého písemnictví. Jde o takzvaný Echternašský evangelistář ze skriptoria v lucemburském Echternachu a knihu perikop, která vznikla v Salcburku.

Zdroj: Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě

„Zatímco originály rukopisů podléhají přísnému bezpečnostnímu a konzervátorskému režimu, faksimile budou návštěvníkům volně k dispozici. Zájemci dostanou příležitost zalistovat si ve dvou z nejvýznamnějších bohatě zdobených knižních středověkých památek,“ uvedla historička a kurátorka Jindra Pavelková. Dějištěm výstavy je zajímavý prostor bývalé klášterní spižírny.

Výstava potrvá od 17. července do 2. srpna bez možnosti prodloužení. Je příspěvkem Památníku písemnictví na Moravě k mezinárodní iniciativě Klosterreich (Říše klášterů), jež sdružuje kláštery v Rakousku, Česku a Maďarsku s důrazem na jejich funkci živých komunikačních center. Faksimile jsou vypůjčené ze Švýcarska.

Benediktinské opatství v Rajhradě patří ke starým centrům vzdělanosti na Moravě. Památník písemnictví v klášteře vznikl před několika lety jako součást Muzea Brněnska. Pořádá výstavy, mapuje literární historii i současnost Moravy. Spravuje také mimořádně vzácné knižní fondy benediktinů. V rekonstruované a veřejnosti přístupné klášterní knihovně je uloženo 18 000 svazků. Celkem je v klášteře 65 000 knih.

PNP - Rajhrad/knihovna
PNP - Rajhrad/knihovna