Kulturu předhistorického lidu Mělnicka nabízí Národní muzeum

Praha - Až do uzavření budovy před rekonstrukcí je možné v Národním muzeu obdivovat kulturu předhistorického lidu, který sídlil ve Vlíněvsi na Mělnicku. Expozice zahrnuje výsledky zhruba desetiletého archeologického výzkumu. Archeologický ústav Akademie věd zkoumá společně s Ústavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národním muzeem vlíněveskou pískovnu už od roku 1999. Prozkoumal za tu dobu desítky hektarů sídlišť a pohřebišť od počátků eneolitu, tedy od 3. tisíciletí před naším letopočtem, až po dobu stěhování národů na konci 5. století našeho letopočtu.

Je možné, že právě takové výstavy budou v budoucnosti ohroženy, jestliže se uskuteční restrikce rozpočtu Akademie věd. Státní dotace Akademii má totiž podle vládních materiálů během tří let klesnout zhruba o polovinu. „Ústav na ně prostě nebude mít,“ uvedla mluvčí Archeologického ústavu Jana Maříková-Kubková.

Ve stálé expozici oddělení prehistorie v hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí vystavují archeologové to nejcennější, co se jim podařilo během desíti let rozsáhlým plošným průzkumem objevit. Návštěvníkům představují pohřební zvyklosti a vybrané nálezy ze sídlišť lidí starší doby bronzové. Autoři výstavy upozorňují především na zajímavé detaily laténských šperků nebo na unikátní pohřeb bojovníka z pozdní doby římské.

Součástí expozice je také ukázka proměny krajiny za posledních 50 let na leteckých fotografiích okolí Vlíněvsi.

Laténská kultura - náhrdelník
Laténská kultura - náhrdelník
Více fotek
  • Laténská kultura - náhrdelník autor: T. Velímský, zdroj: pf.ujep http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/986/98527.jpg
  • Laténská kultura autor: T. Velímský, zdroj: pf.ujep http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/986/98526.jpg