DaM ARCHITEKTI 1989 – 2009

Praha - Ještě do konce srpna je možné v Galerii Jaroslava Fragnera zhlédnout výstavu prací české architektonické kanceláře DaM, která letos oslaví dvacet let od svého založení. Vedoucí osobnosti studia, Richard Doležal a Petr Malinský, na výstavě představují spolu se svými společníky a týmem stavby i nerealizované projekty mapující průřezově celé období existence DaM ve dvou oddělených částech. Odlišené nejen prostorově, ale i obsahově a formálně.

První část obrazové prezentace jejich díla kromě záběrů klasiků české fotografie je doplněna o rovinu současné podoby staveb zachycené fotoaparátem Dušana Tománka. Tyto černobílé záběry jsou nedávné datace, ukazují tedy i proměnu staveb, jejich život, fungování a komunikaci s obyvateli, nájemci, kolemjdoucími…

Druhá část expozice představuje méně známé či doposud nerealizované práce formou abstrahovaných koncepčních modelů. Své místo zde vedle výrazných soutěžních návrhů našly i projekty, jejichž výstavbu lze momentálně sledovat v reálném čase (jak je tomu kupříkladu u výškové budovy Filadelfie v michelském BB Centru).

Architektonická kancelář DaM

Po navázání intenzivní tvůrčí spolupráce Petra Malinského a Richarda Doležala v roce 1989 byla založena architektonická kancelář DaM s.r.o., která se za uplynulých 20 let prosadila na architektonické scéně Prahy a České republiky množstvím realizací v oblasti památkových objektů i soudobé autorské architektury. V roce 2006 se stali společníky DaM s.r.o. následní dlouholetí spolupracovníci a vedoucí projekčních skupin Petr Burian, Jiří Havrda, Jiří Hejda a Jan Holna.

„Příběh architektonické kanceláře DaM nelze uzavřít do kvazirodinných souvislostí jednoho - byť pestře obsazeného - pracovního týmu už proto, že architektura samotná představuje ve své podstatě profesionální obor otevřený všemu, co se ve společnosti děje. Architektura má schopnost být vizionářskou předzvěstí budoucích tvůrčích i sociálních trendů; vychází z lidského ovzduší a mnohdy toto ovzduší sama podmiňuje - ať už pozitivně či negativně; ztělesňuje duch své doby, mnohdy i duch svého místa,“ píše teoretik umění Richard Drury v monografii, která byla k výstavě vydána.

Pracovní náplní kanceláře je projekční činnost ve výstavbě, práce architektonické, designérské a poradenské v oboru architektury, pozemního stavitelství a inženýringu. Zvláštní specializací je dále také zaměření na objekty památkového charakteru.

 

Richard Drury o studiu DaM:

"Architektonická kancelář DaM se během dvaceti let své existence dopracovala mezi špičky současné české architektonické tvorby. Jedna její realizace, Palác Euro, graciézně se tyčící jako pravá část pomyslné brány do Václavského náměstí v Praze, se už stal ikonickou součástí tohoto symbolikou nabitého a historicky přecitlivého kusu středoevropského terénu. Jako řada dalších jejích projektů byl oceněn odborníky a pozitivně přijatý snad ještě tvrdšími kritiky - 'obyčejnými' lidmi, kteří s ním dennodenně žijí."

DaM Architekti - výstava
DaM Architekti - výstava
Více fotek
  • DaM Architekti - výstava zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/999/99813.jpg
  • Architekti studia DaM zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/999/99808.jpg
  • DaM Architekti - výstava zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/999/99812.jpg