Právo v minulém režimu bylo skutečně bezprávím

Brno - V Brně vyšla kniha Komunistické právo v Československu, která názorně ukazuje, že právo v minulém režimu bylo ve skutečnosti bezprávím. Jedná se o unikátní vědecký projekt, který zkoumá charakter a specifika komunistického režimu československého právního řádu od roku 1948 do roku 1989. Důvodem vydání byl pocit jejích editorů, že v oblasti práva nedošlo od listopadu 1989 k žádné formě sebereflexe. Převzal se komunistický právní řád, který se postupně novelizoval. Právo vyučovaly stále stejné osoby, často i stále stejným způsobem. Publikace se tedy kriticky zamýšlí nad otázkami, co a proč bylo komunistické právo, a především jak základy systému, položené v padesátých a šedesátých letech minulého století, dodnes formují právní řád a právní kulturu.

Na knize se podílely tři desítky právních expertů zejména z právnických fakult a soudů. Editory a zároveň i autory tří kapitol jsou Michal Bobek, Vojtěch Šimíček a Pavel Molek. V knize je čtyřiatřicet věcných kapitol, na kterých se mezi jinými podílel i docent Zdeněk Kühn. Autor v jedné z kapitol mapuje vývoj československé justice od roku 1948 do roku 1989. Na začátku popisuje první čistky, které zdecimovaly už tak poměrně prořídlou justici, která přišla o některé své elity už během protektorátu. Soudci, kteří zbyli po odsunu Němců, pociťovali potřebu novému režimu dokázat svoji loajalitu.

Nejproblematičtější základ, na kterém bylo komunistické právo postaveno, bylo upřednostnění státu před potřebami jednotlivce. „Každé právo, které je postavené na tom, že jedinec není tím nejdůležitějším, komu má ten stát sloužit, je postaveno na špatných základech,“ vyjádřil se jeden z autorů knihy Pavel Molek.

Video Rozhovor s Pavlem Molkem
video

Rozhovor s Pavlem Molkem

„Smyslem knihy bylo podívat se na kořeny, na kterých je i náš současný právní řád postaven. Po roce 1988 se poukázalo na sérii politických procesů v padesátých letech jako na absolutní zlo. O tom zbytku už se tolik nedebatovalo a postupně se zapomnělo, že i to je postaveno na chybných předpokladech,“ podotkl Molek.