Na Národní třídě začíná archeologické dobrodružství

Praha - Na Národní třídě, v místě plánovaného Copa Centra, začíná archeologický průzkum, který může přinést nejedno překvapení. Průzkum bude probíhat na ploše téměř 3500 metrů čtverečních, což je více než polovina celé stavební plochy. Část z ní poničily novodobé domy, vědci ale čekají, že pod jejich sklepy budou neporušená naleziště. Archeologové předpokládají, že by na místě mohli nalézt třeba gotické sklepy, v těsné blízkosti plánované stavby byl například židovský hřbitov. Vykopávky zde považují za jeden z posledních velkých pražských výzkumů. Bádání bude trvat asi pět měsíců.

„Z předešlých výzkumů ze 70. let víme, že by tady mohly být nálezy ze středověku. Mohli bychom nalézt artefakty po řemeslné výrobě, která byla typická pro Nové Město. Následně je zde mnoho věcí z novověku, předpokládáme však, že budou značně poškozené díky aktivitě stavařů, kteří zde stavěli metro. První nálezy očekáváme v průběhu měsíce,“ odhadl Tomasz Cymbalak z pražského pracoviště Národního památkového ústavu.

Archeologický výzkum podle něho povede 50 až 70 lidí, podle zpřístupněné plochy. „Je zapotřebí připočítat další desítky lidí, kteří budou pomáhat při zpracovávání výsledků výzkumu. Pokud se nákladů týká, pohybují se okolo půl procenta z celkových nákladů na výstavbu. Pro srovnání se západní Evropou, tam se částky pohybují v rozmezí od 2 do 3 % z celých nákladů na danou investici, která je v daném případě hrazena investorem,“ upřesnil Cymbalak.

Video Tomasz Cymbala informuje z Národní třídy
video

Tomasz Cymbala informuje z Národní třídy

Archeologové budou sledovat odstraňování vrstev zeminy a přípravu místa pro výzkum. Kromě odstranění novodobých navážek musí investor také odpojit inženýrské sítě, přesázet vzrostlé stromy a přestěhovat skleněnou kašnu. Prokopat se budou muset zhruba do hloubky 3,5 metru, místy ale mohou být i hlubší objekty, například studně, jímky nebo příkopy. Protože pod Copa Centrem jsou plánována čtyři podzemní podlaží, stavbaři odtěží půdu až do hloubky asi 16 metrů. Všechna naleziště tak budou zničena.

Odborníci doufají, že se jim s investorem podaří dohodnout případné zachování gotických sklepů, které by měly být u Spálené ulice. O jejich existenci vědí, netuší ale, v jakém jsou stavu. Alespoň jejich část by mohla být případně zakomponována do stavby objektu.