Neznámý autor snímků z 1. sv. války byl identifikován

Praha - Soubor fotografií, zachycující pohnuté i všední okamžiky jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů, prezentuje výstava PĚŠKY 1. SVĚTOVOU VÁLKOU. Pro veřejnost je otevřena od 10. dubna v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě. Kolekce 153 snímků s podtitulem "Objektivem neznámého vojáka" představuje vzácné svědectví o životě řadových vojáků při tažení rakousko-uherské armády. Výstava měla původně skončit 19. července, pro velký zájem veřejnosti byla Správou Pražského hradu prodloužena až do 30. září 2009.

Další významnou změnou expozice je, že autor snímků již není neznámý. Když se v dubnu tohoto roku výstava otevírala, její autor Jaroslav Kučera informoval: „Negativy jsem náhodou dostal někdy před třiceti pěti lety. Jenže tehdy jsme vůbec nevěděli, co s tím dělat. Až teprve v roce 2002, v době, kdy jsem měl méně práce a objevil nové technologie, jsem začal skenovat a učit se práci s fotografií na počítači. Zalovil jsem ve skříni, abych měl s čím pracovat a znovu objevil tyto negativy. Jak jsem je tak prohlížel za pomoci počítače, uvědomil jsem si, že to je absolutně fantastická záležitost, jak z historického, dokumentárního hlediska, tak z fotografického. Snímky jsou totiž špičkové úrovně.“ Jaroslav Kučera pak nechal - pomocí digitálního osvitu - vyrobit kvalitní zvětšeniny (ty největší mají rozměr 90 x 135 cm) a sestavil z nich unikátní soubor.

S identifikací míst, osob i vojenské techniky pomohl Jan Haas z Vojenského historického ústavu. Většina snímků vznikla na italské frontě, kde bojoval 47. pěší pluk. Menší část ukazuje život „českého“ 28. pěšího pluku z východní fronty v Haliči. Na několika hledí do objektivu nejspíš i sám autor, nejprve nadporučík, později kapitán s fešáckým knírkem a pronikavým pohledem. „Jeho tvář s velkou pravděpodobností známe, jméno však zůstává záhadou,“ posteskl si tehdy Kučera.

Video Lenka Drmotová informuje z Pražského hradu
video

Lenka Drmotová informuje z Pražského hradu

Identita odhalena

Nakonec byla identita autora fotografií odhalena prostřednictvím Michala Rybáka, který na výstavě poznal fotografie svého dědečka Jindřicha Bišického. „Můj dědeček působil u 47. regimentu jako plukovní fotograf. Jako adolescent jsem fotografie zapůjčil kamarádovi, který mi je už nikdy nevrátil. Shodou okolností se dostaly k panu Kučerovi, který je dokázal zpracovat do této kvality. Dědečka jsem sice nezažil, ale hodně mi o něm vyprávěla babička. Byl to člověk, který se zajímal o všechno moderní a fotografie tehdy moderní byla,“ upřesnil Michal Rybák.

„Díky panu Rybákovi jsme odhalili spoustu souvislostí, které nám byly doposud utajeny. Takže v celé výstavě jsme vyměnili popisky k fotografiím, kde jsme upřesněné údaje uvedli. Kromě toho jsme instalovali velký panel se životopisem pana Bišického. Aby diváci viděli, jak původně fotografie vypadaly, vystavili jsme několik původních originálů, které vyvolával sám pan fotograf Bišický,“ uvedl vedoucí oddělení kultury Správy Pražského hradu Václav Beránek, který dále prozradil, že se uvažuje o dalším prodloužení výstavy do konce října. Navíc vnuk polního fotografa prozradil, že vlastní ještě několik set jiných fotografií ze stejného období.

„Snímky jsou po výtvarné stránce opět velmi kvalitní, k tomu jsou ještě datovány a je na nich poznamenáno, kde byly pořízeny, takže z historického hlediska jsou velmi cenné,“ doplnil Rybák. Správa Pražského hradu proto uvažuje o další výstavě snímků z 1. světové války, která by se měla uskutečnit někdy v příštím roce.

Hlavním tématem fotografií nejsou jen oficiality a tváře generálů, ale všední dny obyčejných vojáků i civilistů. Fotografie ukazují chvíle při zimním útoku, přesun vojska po železnici, nácvik útoku pěchoty. Zachycují také zničená města a mosty a hromadné pohřby padlých kamarádů. K nejsilnějším výjevům patří chvíle odpočinku, kdy vojáci připravují ve stanu čaj, nebo když slaví uprostřed války Vánoce. Větší formáty zvětšenin přitom umožňují vyniknout světelné atmosféře i sugestivním detailům.

„Fotografie mají dokonalou kompozici a zachycují rozhodující moment výjevů. Jsou také velmi kvalitní,“ dodává Jaroslav Kučera. „Fotografie se v mnohém přibližují velkým válečným obrazům, které vznikaly - i díky mnohem dokonalejší technice - o celé čtvrtstoletí později. Ucelenou autorskou kolekci, pořízenou navíc programově, považuji za historický objev,“ oceňuje expozici její kurátorka Daniela Mrázková.

Pěšky 1. světovou válkou
Pěšky 1. světovou válkou
Více fotek
  • Pěšky 1. světovou válkou autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/791/79044.jpg
  • Jindřich Bišický - válečný fotograf autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1040/103912.jpg
  • Pěšky 1. světovou válkou autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/791/79046.jpg