Assteroidy jsou objekty z naší planety

Praha – Fotografové Radek a Zdeněk Květoňovi několik let sbírali a následně roztřiďovali stovku ztracených nebo odhozených drobných objektů, které našli v okolí bývalé terezínské vězeňské pevnosti. Kolekci tzv. teroidů nebo také assteroidů (podle skupiny A.S.S. – Andere Seite Studio, kterou založili právě bratři Květoňovi) vystavuje až do konce srpna Galerie Školská 28. První taková ucelená výstava jich ukazuje přes osm set.

Sběr a digitalizace teroidů probíhala v letech 2002 až 2007. Projekt byl iniciován stoletými záplavami v roce 2002, kdy voda zaplavila celé krajiny Terezína a mimo jiné zlikvidovala zahrádkářské kolonie uvnitř pevnostních příkopů. Předměty, které zde Květoňovi našli, jsou vlastně takovou novodobou archeologií, většinou pocházejí z posledních zhruba šedesáti let.

„Jde o průřez nejen časovými, ale i prostorovými vrstvami Terezína,“ říká jeden z bratrů fotografů Radek. Nalezené předměty postupně digitalizovali, vznikly dvě knihy teroidů a série experimentálních videí (metavideoteroidů). Projekt zahrnuje i menší samostatné celky – například TV Entropy – nalezené, posbírané a digitalizované pozůstatky televizoru spáleného na ohništi.

Video Reportáž Ivy Němcové
video

Reportáž Ivy Němcové

„Většinou mají nějaký estetický náboj,“ uvedl o sesbíraných předmětech Zdeněk Květoň. „Terezín je místo, které má zvláštní genius loci,“ dodal.

ASSteroidy
ASSteroidy