Občanská aktivita zachraňuje kostel

Skoky - Skocké kulturní léto, které se letos o prázdninách poprvé konalo na jednom z nejznámějších mariánských poutních míst, přilákalo k návštěvě vzácného kostela Navštívení Panny Marie třikrát více lidí, než kolik jich kostel navštívilo v průběhu celého loňského roku. Zdevastovanou barokní památku vidělo přes 1 600 lidí, proto se akce zopakuje příští rok a měla by se rozšířit o filmové projekce.

Kromě série koncertů ve prospěch záchrany kostela určitě pomohlo i to, že kostel byl od začátku prázdnin zpřístupněn téměř každý den. Součástí některých prohlídek byl i výklad průvodce o historii kostela a jeho okolí. Zájemci se dostali do podzemí stavby i do věží, poznamenal Jiří Schierl ze sdružení Pod střechou, které o záchranu kostela usiluje. „Tečkou za letošní sezonou bude páteční noční prohlídka kostela. K vidění bude i kopie údajně zázračného obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků, lidově nazývaný panenka skákavá,“ uvedl Jiří Schierl.

V letním období pracovali dobrovolníci především na úpravách okolí kostela a na přípravách poutní cesty, která má v budoucnu spojit Skoky s klášterem v Teplé. Právě premonstráti z Teplé jsou dosud vlastníky skockého kostela. Církvi ale peníze na záchranu poutního kostela ve Skokách nezbývají, konstatoval Schierl. „Snažíme se proto jít cestou získávání dotací od státu a oslovujeme i sponzory,“ dodal.

Kostel nepoškodil jen zub času, na stavu památky u zaniklé obce Skoky se podepsali zloději kovů, kteří zničili chrámové věže. Od roku 2006 už bylo vynaloženo na záchranu stavby přes 1,3 milionu korun. Z toho milion tvořil příspěvek státu a kraje, finanční dary představovaly zhruba 240 000 Kč a příspěvek premonstrátů přes 63 000 Kč. „Další dotace od státu čekáme letos na podzim,“ konstatoval Schierl.

Kostel Navštívení Panny Marie, vybudovaný v letech 1736 až 1738, vznikl na místě původní staré kaple. Osada vznikla v 18. století u kostela. Ještě na počátku 20. století stálo ve Skokách 26 domů se 144 obyvateli, jednotřídkou, farou a mlýnem. Obec připomíná jen několik polorozbořených hospodářských stavení a hřbitov.

Poutní kostel ve Skocích
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24