GHMP volá

Praha - Léto pomalu končí a příchod podzimu by mohla zpříjemnit návštěva některé ze zářijových výstav v Galerii hlavního města Prahy. Hned 1. září se uskuteční prohlídka s Jiřím Anderlem jeho výstavy Batrachomyomachia. V září budou zahájeny také tři nové expozice - Ano Jana Šerýcha; Cizí sám sobě i tomuto světu Nikoly Čulíka a Asymetrická harmonie Zbyňka Baladrána, která se soustřeďuje na vztah Karla Teigeho k typografii. Chybět v programu galerie nebudou ani doprovodné akce - po letní přestávce se například vrací diskuse Z očí do očí.

Jiří Anderle: Batrachomyomachia - Žabomyší a jiné války / Obrazy, grafiky a plastiky 1959-2009
(12. 6. - 4. 10.; Dům U Kamenného zvonu)

Retrospektivní výstava prezentuje průřez grafickým, malířským a plastickým dílem Jiřího Anderleho. Je koncipována lineárně. Dominantou děl z let 1959 až k přelomu 20. a 21. století je monumentální obraz Tanec před modrou oblohou. Ve druhé části je umístěn soubor nejmladších prací od roku 2007, hlavně leptů a sádrových plastik. Jedná se o řadu satiricky laděných portrétů současné české společnosti. více o výstavě

Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie
(4. 9. - 1. 11. 2009; Dům U Zlatého prstenu)

Výstava se soustřeďuje na vztah Karla Teigeho – jedné z nejvýznamnějších postav české kultury 20. století – k typografii. Již ve své době byl Teige uznávanou a oceňovanou osobností, která své typografické dílo představovala po celém světě. Obsáhlého Teigova typografického odkazu se jako podnětu k vlastní práci chopil mladý umělec Zbyněk Baladrán, který se vyrovnává s motivy, jež často probírali avantgardní umělci dvacátých a třicátých let.


Jan Šerých: Ano
(9. 9. - 8. 11; Staroměstká radnice)

Díla Jana Šerýcha lze definovat jako množiny, jejichž obsahem jsou částice emocí. Tyto částice se otáčejí kolem své osy a zavrtávají se do podkladu, na kterém jsou znázorněny, jako šroub. V GHMP vystavuje Šerých samostatně poprvé.

START UP - Tomáš Džadoň a Nikola Čulík

Další dvě výstavy z programového cyklu START UP mohou zhlédnout návštěvníci nedávno otevřeného výstavního prostoru pro mladé umělce v Domě U Zlatého prstenu. Během září se zde představí dva mladí autoři. Tomáž Džadoň připravil pro výstavnu nový site specific projekt s názvem Je to atrakce nebo to padá?, který poskytuje nový pohled na postsocialistickou realitu panelových sídlišť (5. 8. – 6. 9.; více o výstavě).

Nikola Čulík se při svých „papírových“ instalacích spoléhá pouze na tužku a papír. Jeho intimně laděné kresby reflektují dnešní svět, a jak název jeho výstavy Cizí sám sobě i tomuto světu (16. 9. – 11. 10.) napovídá, vyprávějí o lidské křehkosti, zranitelnosti a také absurditě sisyfovského údělu.


 • 1. 9. v 18:00 - Dům U Kamenného zvonu; kurátorská prohlídka výstavy Jiří Anderle / Batrachomyomachia s Jiřím Anderlem a Richardem Drurym
 • 3. 9. v 17:00 -  Dům U Zlatého prstenu; zahájení výstavy Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie (otevřeno od 4. 9.)
 • 8. 9. v 17:00 - Staroměstská radnice, 2. patro; zahájení výstavy Jan Šerých / Ano (otevřeno od 9. 9.)
 • 10. 9. v 17:00 - Dvorac sec contemporary; beseda s galeristkou Olgou Dvořákovou
 • 11. 9. v 16:00 - Staroměstská radnice, 2. patro; kurátorská prohlídka výstavy Jan Šerých / Ano s Markem Medunou
 • 15. 9. v 17:00 - Dům U Zlatého prstenu; zahájení výstavy Nikola Čulík / Cizí sám sobě i tomuto světu (otevřeno od 16. 9.)
 • 29. 9. v 18:00 - Dům U Zlatého prstenu; kurátorská prohlídka výstavy Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie s Lenkou Bydžovskou
 • 30. 9. v 18:00 - Blažejovna v Domě U Kamenného zvonu; Z očí do očí s Jakubem Špaňhelem
 • Tvořivé dialogy s uměním - Grafická alchymie k výstavě Jiří Anderle (12. 9.; 13.00–18.00, Dům U Kamenného zvonu); Typografické variace k výstavě Karel Teige (23. 9., 13.00–18.00, Dům U Zlatého prstenu)
Jiří Anderle při instalaci své retrospektivní výstavy v GHMP
Jiří Anderle při instalaci své retrospektivní výstavy v GHMP
Více fotek
 • Jiří Anderle při instalaci své retrospektivní výstavy v GHMP zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/926/92586.jpg
 • Tomáš Džadoň / Je to atrakce nebo to padá? zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1042/104178.jpg