Obrazová báseň: Rok 1989 očima fotografů

Praha – Význam a podobu historicky důležité zlomové doby, jakou listopad 1989 bezpochyby byl, připomíná od 3. září výstava v Křížové chodbě Staroměstské radnice. Rok 1989 očima fotografů je výstavní kolekcí tří set snímků 22 fotografů. Jde o rozměrnou obrazovou esej, dramatický příběh vyprávěný fotografiemi, píší pořadatelé projektu, kterými jsou společnost Czech Photo a Hlavní město Praha.

Zdroj: galerie.jaroslavkucera.com Autor: Jaroslav Kučera

„Jsou to fotografie nejen událostí, ale i emocí,“ uvedla k výstavě kurátorka Daniela Mrázková. „Myslím, že jde o vyčerpávající příběh, a doufám, že bude působit především na ty, kterým je určena, a to mladé generaci,“ přeje si.

Kolekce je rozdělena do čtyř částí, které zachycují nejen listopadové události, ale i to, co jim předcházelo. První částí je Preludium – fotografie zachycující předehru ke konečnému zvratu. Tou byly demonstrace proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Očitými svědky událostí byli i fotografové, kteří tajně a za značného rizika pořídili dramatické snímky z demonstrací ve výroční den vzniku samostatného státu 28. října nebo výročí sebeupálení Jana Palacha.

Video Rozhovor s Danielou Mrázkovou a Janem Šilpochem
video

Rozhovor s Danielou Mrázkovou a Janem Šilpochem

Rozhovor s Danielou Mrázkovou a Janem Šilpochem

DR 4.9.2009

Daniela Mrázková a Jan Jindra hosty Událostí, komentéřů

Reportáž Petry Schubertové

Po Preludiu pokračuje výstava Německým exodem. Emotivně silné snímky, které dnes působí až surreálně, jsou dokumentem září a října 1989, kdy přes Prahu prchaly do SRN skupiny východoněmeckých turistů. Pražské ulice zaplavily opuštěné trabanty a na ulicích před velvyslanectvím SRN bivakovaly celé rodiny.

Počátkem roku 1989 byl v Československu ještě relativní klid, cesty k opětovnému sjednocení Evropy se ale už otvíraly. Třetí část kolekce návštěvníky zavede k berlínské zdi, symbolu opony mezi Východem a Západem, kterou lidé vzali útokem z obou německých stran.

Poslední část je věnována sametové revoluci. „Tehdy vyšli do ulic nejen fotoreportéři nebo fotodokumentaristié, ale i ti, co se věnovali krajině, portrétu, vysloveně estetizující fotografii. Všichni byli v ulicích, všichni fotografovali,“ prozradila něco o autorech fotografií listopadu 89 kurátorka výstavy Daniela Mrázková.

Výstava na Staroměstské radnici je doposud největší a nejobsáhlejší expozicí zachycující události roku 1989. Snímky například Radka Bagara, Jana Šilpocha, Jaroslava Kučery, Jana Šibocha nebo Josefa Ptáčka jsou v Křižíkově chodbě k vidění do 14. října.

Josef Koudelka: Invaze 68
Josef Koudelka: Invaze 68
Více fotek
  • Josef Koudelka: Invaze 68 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/372/37105.jpg
  • Listopad 1989 (foto: Jaroslav Kučera) autor: Jaroslav Kučera, zdroj: galerie.jaroslavkucera.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1089/108814.jpg