Po dvaceti letech se na Velehrad vrací Znamení naděje

Velehrad – Po dvaceti letech se na stejné místo, do prostor, které dnes patří Hotelu Mlýn, vrátila výstava sochaře Otmara Olivy a fotografa Jiřího Rohela. První výstavu artefaktů inspirovaných křesťanskou spiritualitou, kterou zde uspořádali 1. září 1989 pod názvem Refugium Velehrad, ukončila po třech dnech Státní bezpečnost.

Podnětem k výstavě v roce 1989 byla obdobná, ale uzavřená bytová výstava „12 na Pellicově“, která se konala ve vile architekta Miroslava Vochty v Brně a účastnilo se jí dvanáct moravských výtvarníků a architektů.

Uspořádat výstavu nabídl Otmaru Olivovi a Jiřímu Rohelovi nečekaně člen kulturní komise velehradského národního výboru. Bývalý mlýn, kde se měla konat a kde je dnes luxusní hotel, sloužil ale před dvaceti lety jako sklad. Oba umělci jej přeměnili na výstavní síň a na vernisáž pozvali přátele, k nimž patřili mnozí disidenti, duchovní a věřící.

Video Reportáž Josefa Kvasničky
video

Reportáž Josefa Kvasničky

Zahájení výstavy se proměnilo ve spontánní protest proti režimu. Lidé na zdi, provizorně obalené papírem, psali vzkazy. Samozřejmě následovala rychlá reakce příslušných funkcionářů a StB. Výstava byla za tři dny uzavřena, avšak na požádání byla dál zpřístupňována.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo nyní výstavu s názvem Opus Velehradensis – Znamení naděje, na které jsou, stejně jako před dvaceti lety, prezentována díla Otmara Olivy a Jiřího Rohela. Potrvá do 20. září, pak se přesune do budovy parlamentu, kde bude k vidění 17. listopadu.