Design jako nový obor ČVUT

Praha - Univerzálně vzdělaný designér, který bude schopen nejen vytvořit esteticky kvalitní návrhy, ale díky svým technickým vědomostem a dovednostem je ve spolupráci s odborníky realizovat v očekávaných kvalitativních parametrech: Takový je ideál absolventa nového studijního oboru Průmyslový design, který byl dnes slavnostně otevřen na Fakultě architektury pražského ČVUT. Studenti  by měli získat vědomosti o designu strojů, zařízení, výrobků, stavebních a interiérových prvků. Program je zatím tříletý bakalářský, počítá se s otevřením navazujícího magisterského studia.

„Design pomalu přemísťuje z uměleckých škol na technické - ty dokáží udělat kvalitní kompozici výuky, zkombinovat technickou a uměleckou část,“ říká akademický malíř a designér, vedoucí nového ateliéru Průmyslový design II na ČVUT Alexius Appl. Umělecké školy v čele s pražskou Vysokou školou umělecko-průmyslovou si podle něj ponechají výsadní postavení v oblasti uměleckého designu a volné tvorby, pro výuku designu průmyslových výrobků mají ale technické školy lepší zázemí. „80 procent vývozu tvoří strojírenství, designéři musejí znát strojírenské požadavky,“ říká Appl.

Děkan Fakulty architektury Zdeněk Zavřel připomíná, že nový obor vznikl ve spolupráci s dalšími dvěma fakultami ČVUT - strojní a dopravní. Studenti se podle něj budou pohybovat v průmyslovém prostředí, navazovat spolupráci s techniky již v době studia.

Video A. Appl a Z. Zavřel o novém studijním oboru ČVUT
video

A. Appl a Z. Zavřel o novém studijním oboru ČVUT

„Tito lidé se budou orientovat v technickém prostředí, budou prakticky zaměření, uplatní se tedy v průmyslových oborech,“ reaguje Zavřel na otázku, zda absolventi oboru naleznou uplatnění. Design je podle něj v Česku na vzestupu a ČVUT chce využít své kapacity a potenciál k přípravě kvalitních odborníků.

Zdeněk Zavřel
Zdeněk Zavřel