Barevné vize z Prahy se představují Berlínu

Berlín/Praha - V rámci Roku české kultury v berlínském Kleisthausu si mohu jeho návštěvníci prohlédnout výstavu děl tří současných českých výtvarníků, kteří se pregnantním způsobem zabývají fenoménem barvy: Lindy Klimentové, Mirka Kaufmana a Jiřího Votruby. Výstava, která je společným projektem německého Úřadu spolkové zmocněnkyně pro záležitosti postižených občanů a Českého centra Berlín, probíhá do 27. listopadu 2009.

 

Linda Klimentová (nar. 1977) ukazuje cyklus Hasta la vista!, ke kterému ji inspiroval studijní pobyt ve Španělsku. Cyklus je nesen atmosférickým vnímáním nového prostředí, intenzitou světla a jasem barev. Linda Klimentová se ve svých obrazech koncentruje nejprve na hru světla ve svém pokoji, poté pozoruje život na ulici a městskou architekturu a nakonec přechází ke krajině. Její obrazy jsou jakýmsi cestovním deníkem, který pomocí barev zachycuje atmosféru daného okamžiku a jeho emocionální působení.

Mirek Kaufman (nar. 1963) prezentuje svůj nový cyklus Pohyblivé písky. Malíř se nechává při malování vést barvami, jeho obrazy jimi žijí. Z vnitřních pocitů a vnějších podnětů vytváří vlastní výtvarný kosmos, který se neustále obměňuje a nově definuje: z intenzity barev a jejich energií, z abstraktních prvků a konkrétních forem.

Jiří Votruba (nar. 1946) v sérii Global Portrait zachycuje osoby různých profesí české společnosti a ty, které potkal na svých cestách v zahraničí. V sebejistých pózách ukazují bezstarostnost, povrchnost a vlastní důležitost. Přebírají hodnotové představy a normy světa reklamy. Votruba ve svých obrazech používá výrazových prostředků reklamy: jasné, zářivé barvy, plošné zobrazení a silné obrysové linie. Do obrazu zasazuje také texty a nápisy, čímž dosahuje silného vizuálního účinku.

Mirek Kaufman / Pohyblivé písky
Mirek Kaufman / Pohyblivé písky
Více fotek
  • Mirek Kaufman / Pohyblivé písky autor: Marie Třešňáková, zdroj: České centrum Berlín http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1151/115030.jpg
  • Jiří Votruba / Hirozumi Tanaka autor: Marie Třešňáková, zdroj: České centrum Berlín http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1151/115031.jpg