Pomník Karlu Hašlerovi je výjimečné sochařské dílo

Praha - Na konci měsíce října v souvislosti s výročím založení samostatného státu byl slavnostně odhalen pomník prvorepublikovému skladateli, zpěvákovi a herci Karlu Hašlerovi. Reliéf je umístěn na opěrné zdi Svatováclavské vinice v horní části Starých zámeckých schodů. Tvůrci pomníku významné osobnosti prvorepublikového Československa se na základě výsledků výtvarné soutěže stali akademický sochař Stanislav Hanzík jako autor plastiky a Pavel Kupka jako autor architektonického řešení. Několikatunový kamenný pomník má podobu sedící Hašlerovy postavy posazené na římse a zasazené do ohradní zdi.

Na výstavbě pomníku pracovali už od roku 2002 lidé ze sdružení Písničkář, v jehož řadách jsou osobnosti kulturní i politické scény. Pomník v hodnotě 1,1 milionu korun zaplatila Praha. Na úplné pokrytí skutečných nákladů je však potřeba získat ještě zhruba 300.000 korun, organizátoři proto shánějí další finance pomocí veřejné sbírky. Realizaci pomníku podle organizátorů akce prodloužily byrokratické průtahy, protože na místě, kde stojí, se střetávají zájmy Hradu, města a památkářů. 

Realizaci pomníku považují odborníci i širší odborná veřejnost za výjimečné dílo, které si zaslouží permanentní pozornost. Na kvality díla upozorňuje i ak. sochař Petr Šedivý:

Pražané dostali významný dárek

0Bylo by dobré při této příležitosti zmínit několik poznámek o pojetí plastiky. Pomníková Plastika jako svébytná sochařská disciplína se nenachází v příznivé situaci, neboť jako taková je vždy úzce spjata s politickou situací té které společnosti, což vytváří značné obtíže v přijímání veřejností. Tyto společenské zápasy často přímo ohrožují samu existenci těchto děl.

Kolik takových pomníků bylo v historii odstraněno nikoliv vinou nedostatečných uměleckých kvalit? Opakem tohoto jsou přežívající bezobsažná díla, která se vetřela do našeho kulturního života! Autor plastiky Karla Hašlera, akademický sochař Stanislav Hanzík, je pokračovatelem významné tradice v našem sochařství. Jeho generace není tak mediálně atraktivní jako řada opičáků, kteří za pomoci skandálních kejklů vytvářejí drtivou marketingovou přízeň pro svá díla i za cenu nových kultů.

Proto, vážená veřejnosti, odkloňte na chvíli svůj zrak od oslňující záře reflektorů. Zahleďte se do postranního šera, slibuji vám, že se potkáte s kvalitou, která vás bude oblažovat i při opakovaném setkávání! Již sama volba materiálu zaručuje silný symbolický význam díla. Diorit jako velmi tvrdý a houževnatý kámen jako kdyby již sám o sobě vyjadřoval nevyvratitelnost odkazu Hašlera.

Pane sochaři, závidím vám tuto úlohu, avšak výsledek mne této závisti zbavuje. Děkuji vám! Jste ten pravý pro vytvoření této plastiky, která si jistě získá oblibu. Jsem hrdý, že jsem byl vaším žákem.

/akademický sochař Petr Šedivý/

Autor před svým dílem
Zdroj: Občanské sdružení Písničkář