V největším on-line muzeu na světě najdete i moravské baroko

Brno – Poznávejme barokní umění, vyzývá název druhé kolekce největšího on-line muzea na světě (tou první byl projekt Objevujeme islámské umění). On-line projekt je součástí Muzea bez hranic, které chce lidem přiblížit opomenuté poklady kulturního dědictví. Virtuální galerie Poznávejme barokní umění byla spuštěna dnes po pěti letech příprav a na jejím vzniku se podílelo osm evropských zemí – za Českou republiku Moravská galerie v Brně.

Cílem projektu je přiblížit odlišnosti i jednotu evropské kultury a pomoci jejich porozumění. V databázi lidé najdou mnoho fotografií a podrobné informace ke všem stavbám a uměleckým dílům. Kolekce Poznávejme barokní umění srovnává málo známá díla evropského baroka s populárními památkami z období mezi tridentským koncilem (1563) a Vídeňským kongresem (1815).

„Když se rozhlédnem kolem sebe, zjistíme, že umění doby barokní dodnes tvoří velkou část našeho prostředí. Památky této doby mohou oslovit naprosto perfektní řemeslnou zručností nebo výrazem, který, myslím si, uchvátí každého,“ uvedla kurátorka Moravské galerie a vedoucí přípravného týmu on-line projektu Zora Wörgötter. Neobává se, že by virtuální galerie odvedla návštěvníky z výstav, naopak doufá, že do kamenných výstavních prostor více lidí přiláká.

Video Rozhovor se Zinou Wörgötter
video

Rozhovor se Zinou Wörgötter

Virtuální expozice o baroku nabízí údaje i o památkách v Itáli, Portugalsku a Chorvatsku, brzy přibudou oddíly věnované třeba Rakousku a Německu. Z moravských památek galeristé vybrali například arcibiskupskou rezidenci v Kroměříži, památkovou zónu v Telči, zámky ve Valticích, Miloticích a Vranově nad Dyjí nebo Novou radnici v Brně.

1. Josef Winterhalder mladší: Vidění sv. Augustina a Norberta 2. František Vavřinec Korompay: Portét opata augustiniánského kláštera ve Šternberku, Augustina Aurelia 3. František Antonín Palko, Portrét sochaře
1. Josef Winterhalder mladší: Vidění sv. Augustina a Norberta 2. František Vavřinec Korompay: Portét opata augustiniánského kláštera ve Šternberku, Augustina Aurelia 3. František Antonín Palko, Portrét sochaře