Vyvolávací cena Klimtova obrazu je deset milionů liber

Londýn - Aukční síň Sotheby's dává do dražby unikátní obraz rakouského malíře Gustava Klimta Kirche in Cassone (Landschaft mit Zypressen) - Kostel v Cassone (krajina s cypřiši), který se ztratil za druhé světové války. Klimt obraz namaloval v roce 1913 u italského jezera Garda. K vrcholům aukce impresionistického a moderního umění by měly také patřit obraz Paula Cézanna a plastika Alberta Giacomettiho. Každé ze tří zmíněných děl má odhadní cenu přes deset milionů liber.

Původním majitelem Klimtova díla byl vídeňský průmyslník a mecenáš Viktor Zuckerkandl. Po jeho smrti v roce 1927 obraz zdědila jeho sestra Amalie Redlichová, která byla za války deportována z Vídně do židovského ghetta v Lodži v Polsku. Redlichová se po válce nevrátila a plátno zmizelo. Objevilo se až v 60. letech. Nynější majitel, který chce zůstat v anonymitě, získal podle Sotheby's plátno v dobré víře a legálně.

„Mohu-li si na základě určitých informací, které před dražbou pronikly na veřejnost, dovolit určitou spekulaci, tak leccos nasvědčuje tomu, že obraz je v majetku jedné z bohatých židovských rodin ze severní Ameriky. Budoucí kupec bude bezpochyby z okruhu bohatých sběratelů umění. Mimochodem v Londýně je v současné době několik podobných aukcí a ty ukazují, že se formuje nová skupina světových miliardářů, kteří se zaměřují na koupi obrazů z období secese a pozdního impresionismu,“ informoval z Londýna zpravodaj ČT Ivan Kytka.

Video Z Londýna informuje Ivan Kytka
video

Z Londýna informuje Ivan Kytka

Majitel obrazu se na jeho prodeji údajně dohodl se synovcem Redlichové, jednaosmdesátiletým Georgesem Jorischem. Aukční síň neuvedla, jak se strany o získanou částku podělí.

Kromě Klimta se 3. února bude také dražit zátiší z vrcholného období Paula Cézanna Pichet et fruits sur une table (Džbán a ovoce na stole) odhadované na deset milionů až 15 milionů liber (292 milionů až 437 milionů korun) a další. Celkem se bude dražit 39 položek. Mezi nimi jsou díla Henriho Matisse, Henryho Moora, Egona Schieleho, Reného Magritta nebo Marka Chagalla. Sotheby's odhaduje, že celá aukce vynese nejméně 69 milionů liber (přes dvě miliardy korun).

Paul Cézanne / Pichet et fruits sur une table
Paul Cézanne / Pichet et fruits sur une table
Více fotek
  • Paul Cézanne / Pichet et fruits sur une table zdroj: Sotheby´s http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1403/140263.jpg
  • Albert Giacometti se svým dílem zdroj: sotheby´s http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1403/140264.jpg