František Skála ze zavřené skříně otevíral galerii

Praha – V nově vzkříšené Galerii Navrátil uspořádal jako první výstavu spřízněný výtvarník František Skála. Pod názvem Zájmová činnost tu zveřejňuje kromě svých „tradičních“ objektů i oblast své činnosti, kde jej intenzivní zájem o určitý jev nebo vlastnost materiálu zcela bez ohledu na to, jestli se zabývá uměním, či ne, zavádí hluboko do lesa poznání. Opojen krásou, odkrývá s vášní šíleného vědce drobná tajemství, ze kterých je složena mozaika jednoty světa. Výstava je o neutuchající fascinaci technologiemi božského i ďábelského díla. Expozice potrvá do 25. června.

Mikroprocesory, malířské vzorníky, sbírka intimní poesie, plasty, smalty, manty, listy, kameny, masky, peněženky, tašky, mystické obrázky, termokresby, malby na zdi a další. Všechny tyto skoro srdeční záležitosti předložil výtvarník, s poetičností sobě vlastní, veřejnosti. Vernisáž v čerstvě zrekonstruovaných prostorách Galerie Navrátil (Vítkova 15, Praha 8 – Karlín), se nesla v duchu hravosti a poezie.

František Skála z hlubin skříně vzdal čest tvůrčí fantazii – jedno jestli výtvarné, literární, či hudební. V plné básnivosti přiblížil jednotlivé vystavené objekty a přítomným tak poskytl příležitost k prožitku ojedinělého okamžiku setkání - setkání s poezií, fantazií, výtvarnem a konec konců i se spřízněnými osobami.

Galerie Navrátil

Miloslav Navrátil založil v roce 1991 Galerii Litera na Karlínském náměstí, v roce 2000 Galerii Navrátil na Malé Straně. Litera, která je i specializovaným antikvariátem, byla o dva roky později zničena povodní, na podzim 2003 opět zahájila provoz. I kvůli tomu se galerista pravděpodobně dostal do finančních potíží a udržet výstavní prostory v Tomášské ulici se mu nepodařilo.

Na podporu zachování galerie vznikla v roce 2007 petice, již podepsaly desítky umělců. Adresovaly ji ministerstvu kultury, které do té doby neudělilo Navrátilovi žádný grant na podporu činnosti či na výstavu. Grant nedostal ani loni; suma požadovaná všemi uchazeči v oblasti výtvarného umění tehdy činila 80 milionů, ministerstvo rozdělilo 17 milionů.

František Skála: Skříň na inkarnát - kdo má skutečný zájem zachytit realitu malířskými prostředky, ocení úctyhodné dílo neznámého mistra, který své celoživotní poznatky chtěl předat budoucím generacím. Zkušenost, materializována v tomto manuálu, za kterou cítíme stovky hodin pozorování, končí v kontejneru s ostatní pozůstalostí. Dokonalý zmar a veliký otazník? Kdo to BYL? Koloběh zapomínání, aby mohlo být znovu objevováno s pocitem hlubokého smutku. Reprodukováno špičkovou současnou technikou.
Malba světlem / Pohyblivý Mondrian (uvnitř skříně) - Ďábelská krása 32 nanotechnologií. Estetika špionážních šperků. Drahokamy mají zůstat skryty. Detaily nikdy nekončí. Jen oko má omezené možnosti. Stejně jako noční obloha mě vždycky děsila představa barvy jako určitého materiálu, který jen odráží světelné spektrum. 20. léta 21. století si budeme pamatovat podle oranžových, fialových a hráškově zelených polystyrenových domů na českém venkově.
František Skála: Skříň na inkarnát - kdo má skutečný zájem zachytit realitu malířskými prostředky, ocení úctyhodné dílo neznámého mistra, který své celoživotní poznatky chtěl předat budoucím generacím. Zkušenost, materializována v tomto manuálu, za kterou cítíme stovky hodin pozorování, končí v kontejneru s ostatní pozůstalostí. Dokonalý zmar a veliký otazník? Kdo to BYL? Koloběh zapomínání, aby mohlo být znovu objevováno s pocitem hlubokého smutku. Reprodukováno špičkovou současnou technikou. Malba světlem / Pohyblivý Mondrian (uvnitř skříně) - Ďábelská krása 32 nanotechnologií. Estetika špionážních šperků. Drahokamy mají zůstat skryty. Detaily nikdy nekončí. Jen oko má omezené možnosti. Stejně jako noční obloha mě vždycky děsila představa barvy jako určitého materiálu, který jen odráží světelné spektrum. 20. léta 21. století si budeme pamatovat podle oranžových, fialových a hráškově zelených polystyrenových domů na českém venkově.
Více fotek
  • František Skála: Skříň na inkarnát - kdo má skutečný zájem zachytit realitu malířskými prostředky, ocení úctyhodné dílo neznámého mistra, který své celoživotní poznatky chtěl předat budoucím generacím. Zkušenost, materializována v tomto manuálu, za kterou cítíme stovky hodin pozorování, končí v kontejneru s ostatní pozůstalostí. Dokonalý zmar a veliký otazník? Kdo to BYL? Koloběh zapomínání, aby mohlo být znovu objevováno s pocitem hlubokého smutku. Reprodukováno špičkovou současnou technikou. Malba světlem / Pohyblivý Mondrian (uvnitř skříně) - Ďábelská krása 32 nanotechnologií. Estetika špionážních šperků. Drahokamy mají zůstat skryty. Detaily nikdy nekončí. Jen oko má omezené možnosti. Stejně jako noční obloha mě vždycky děsila představa barvy jako určitého materiálu, který jen odráží světelné spektrum. 20. léta 21. století si budeme pamatovat podle oranžových, fialových a hráškově zelených polystyrenových domů na českém venkově. autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1477/147655.jpg
  • František Skála: Kačenka - kačenka, která hnízdí na leteckém motoru je zvětšená kopie první celuloidové hračky, kterou dostal můj otec v dětství pro práci ve vaně. Je však vyrobena jinou technologií s přihlédnutím k barevným tónům inkarnátu dle vzorníku na skříni, avšak s předstihem 15 let než měl být naleten. autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1477/147657.jpg
  • František Skála: Listomluva - Poselství, která se nám pokoušejí sdělit těžko viditelné bytosti, jsou pro většinu lidí nečitelné. Někteří citlivější sice tuší význam, ale nerozumí jednotlivým slovům. My, kteří se zabýváme studiem jejich jazyka víme, že slova nepoužívají a vyjadřují se barvou s jemnými přechody mezi vymezenými obrysy. Používají zpravidla škumpu, která výborně spolupracuje. autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1477/147656.jpg
  • František Skála: Slimák Modrovous - Je těžké uchovat šnečí oči ve vysutém stavu a vypreparovat je jako loveckou trofej. Mistři to však dokážou. Stejně tak jako ocelové vousy vesmírných domorodců, spálené raketové motory - V rámci globalizace se stává Číňan hostinským a IT hajným. autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1477/147647.jpg
  • František Skála: Peněženky forever - jak macešsky se chováme ke svým peněženkám. Jsou to ony, kdo pokorně přijímají a vzápětí vydávají to nečisté, co každý potřebuje. Jak nás hřejou v kapse, když jsou nadité. Noste mi své staré peněženky a já vám zaručím, že nebudou žárlit na ty nové, mladší. Je jim tam spolu dobře, jako nám tady. autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1477/147648.jpg