Národní knihovna řeší záhadu Trojánské kroniky

Praha – V trezorových místnostech, které byly vybudovány při zapůjčení Codexu gigas ze Švédska v roce 2007, vystavuje Národní knihovna mimo jiné sedm tisků z první tiskařské dílny v Čechách. Všechny najednou je mohla česká veřejnost vidět v minulém století pouze dvakrát, naposledy v roce 1976. Součástí výstavy i jejího názvu – Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku – je i tisk, o němž se v české knihovědě vedou spory, zda je, nebo není nejstarším českým tiskem.

Zdroj: Národní knihovna Autor: Eva Hodíková

„V kronice je napsaný rok 1468, ale není v ní napsáno, zda jde o rok, kdy byla vytištěna. Už Josef Dobrovský upozorňoval, že sazeč rok pouze opsal z rukopisu, který je uložen v Národní knihovně,“ přibližuje důvod pochyb odborník na staré tisky a autor výstavy Kamil Boldan.

Pomocí metody vodoznaků se pokusil dokázat, co už před ním potvrdily v druhé polovině dvacátého století výzkumy jeho kolegyně v oboru Emy Urbánkové – že Trojánská kronika je mladší, než naznačuje v ní uvedený letopočet. Část odborníků ale s takovými závěry nesouhlasí. „Všechny důkazy jsou nepřímé a jsou pouhou spekulací,“ domnívá se například odborník na prvotisky Petr Mašek.

Video Reportáž Jiřího Svobody a rozhovor s Kamilem Boldanem
video

Reportáž Jiřího Svobody a rozhovor s Kamilem Boldanem

Pokud by měli pravdu jeho odpůrci, pak by nejstarší vytištěnou knihou v Čechách byla latinská Statuta arcibiskupa Arnošta z Pardubic s nezpochybnitelným vročením 1476. Rozdíl osmi let by Plzeň posunul z pozice osmého města (a Čechy z pozice druhého národa), kam se Gutenbergův vynález dostal, až zhruba na osmdesátou.

Gutenbergova doba

Expozice v Národní knihovně chce představit změny, které knihtisk přinesl lidem na sklonku středověku. „Chce ukázat v jistém evropském kontextu okolnosti uvedení knihtisku do Čech, včetně předstupňů,“ potvrdil Kamil Boldan.

Návštěvníci si mohou prohlédnout tři fragmenty Gutenbergových tisků, vzácné kolorované dřevořezové jednolisty Gutenbergovy doby i nejstarší tisky vydané v některé z evropských zemích. Vůbec poprvé je vystaven tzv. Odpustkový list, vydaný za účelem shromáždění prostředků na boj proti Turkům a obranu Kypru, který v Mohuči v roce 1454 vysadil Johann Gutenberg. 

České tiskařské začátky představí mimo jiné sedm tisků z první dílny v Čechách. Šest z nich má ve svých fondech Národní knihovna, sedmý unikát vlastní Strahovská knihovna premonstrátů. Tři tisky jsou latinské, zbylé čtyři české. Všechny si návštěvníci mohou prohlédnout do konce května.

Z výstavy Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku v Národní knihovně
Z výstavy Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku v Národní knihovně
Více fotek
  • Z výstavy Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku v Národní knihovně autor: Eva Hodíková, zdroj: Národní knihovna http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149675.jpg
  • Počátek českého knihtisku autor: Eva Hodíková, zdroj: Národní knihovna http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149670.jpg
  • Počátek českého knihtisku autor: Eva Hodíková, zdroj: Národní knihovna http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149672.jpg
  • Počátek českého knihtisku autor: Eva Hodíková, zdroj: Národní knihovna http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149671.jpg