Jiří Všetečka a Jan Reich Osobnostmi české fotografie

Praha - Osobností české fotografie za rok 2009 se stal fotograf Jiří Všetečka. Rozhodla o tom Asociace profesionálních fotografů České republiky (AFČR), která zároveň udělila cenu in memoriam Janu Reichovi za dlouhodobý přínos české fotografii. Ceny se dnes předávaly posedmé, na výroční valné hromadě AFČR v Mánesu. Asociace Všetečku ocenila za dlouholetý projekt Pražský chodec a aktualizované vydání jeho knihy Všenáprava obrazem. V minulosti ocenění obdrželi například Josef Koudelka, Jaroslav Anděl a kurátorská dvojice Vladimír Birgus a Jan Mlčoch.

Jiří Všetečka se narodil roku 1937. Proslavil se fotografiemi českého hlavního města z roku 1968 (MY 68), dalším významným souborem je Pražský chodec, inspirovaný myšlenkami Vítězslava Nezvala. Druhé stěžejní dílo fotografa představuje projekt Všenáprava obrazem, kdy k fotografiím ze života lidí umělce inspirovaly texty Jana Amose Komenského.

Jan Reich, který zemřel loni v listopadu ve věku 67 let, byl jedním z posledních klasiků české fotografie, který fotografoval město a krajinu černobíle na velkoformátový deskový přístroj. Za publikaci Bohemia dostal v roce 2005 cenu Magnesia Litera. Spolu s dalšími fotografy užívajícími obdobnou techniku byl členem sdružení Český dřevák. Cílem sdružení, které působilo od roku 2000 do začátku roku 2009, bylo poukazovat na „trvalou platnost tradice fotografického řemesla a umění“.

Video Fotograf a historik fotografie Vladimír Birgus hostem Událostí, komentářů
video

Fotograf a historik fotografie Vladimír Birgus hostem Událostí, komentářů

Fotograf a historik fotografie Vladimír Birgus hostem Událostí, komentářů

UK-15.3.10

Telefonát Ivy Němcové k Osobnostem roku 2009

Cena Osobnost české fotografie je určena fotografům, pedagogům, kurátorům, teoretikům fotografie, galeristům či vydavatelům, kteří v daném roce zásadním způsobem přispěli ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie. Laureáty vybrala asociace z 26 nominovaných kandidátů. Rozhodující slovo měla porota složená například z fotografa a pedagoga Mariana Beneše, fotografů Jaroslava Fišera, Bořivoje Hořínka a dalších. Od roku 2006 se cena uděluje ve dvou kategoriích - k ceně Osobnost české fotografie přibylo ocenění Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii. Laureátkou nové ceny se tehdy stala historička fotografie Anna Fárová, která zemřela letos koncem února.