Deset tisíc věcí - deset tisíc let Zdeňka Sklenáře

Praha - Galerie hlavního města Prahy připravila v Domě U Kamenného zvonu rozsáhlou retrospektivní výstavu malíře, ilustrátora a pedagoga Zdeňka Sklenáře, od jehož narození v dubnu uplyne 100 let. Umělec nazývaný „alchymistou české malby“ ve svém díle propojoval různé kulturní vlivy napříč staletími a zeměpisnými vzdálenostmi, více než 110 vystavených prací jej představuje od 30. do 80. let 20. století. Expozice s názvem Deset tisíc věcí - deset tisíc let potrvá do začátku června, dílo umělce budou moci zhlédnout i návštěvníci EXPA 2010 v Šanghaji, kde bude součástí expozice českého pavilonu.

Sklenářovy ilustrace ke Starým řeckým bájím a pověstem Eduarda Petišky provázejí dětské čtenáře již po několik desetiletí. Univerzální sdělnost a originalita Sklenářových děl se potvrdila nebývalým úspěchem loňské výstavy v Národní galerii Číny v Pekingu; Sklenář v 50. letech Čínu navštívil a asijská kultura ho silně ovlivnila. „Jeho zájem o čínskou kulturu souzněl i se zájmem o kaligrafii, krásné písmo. Pobyt v číně ho obohatil o nejstarší projevy písemné kulutry,“ vysvětluje kurátor výstavy Ivo Binder.

Umělec se nikdy nepřidal k žádné umělecké skupině. „Velmi zajímavou technikou bylo například propalování obrazu rozpálenými předměty nebo řezání nožem do polozaschlé malby,“ říká Sklenářův synovec, galerista Zdeněk Sklenář.

Video Reportáž Petry Schubertové
video

Reportáž Petry Schubertové


Součástí výstavy je i projekce Sklenářových ilustrací čínské pohádky Opičí
král
- ilustrace lze vidět na obrázcích, ale i v animované formě na projekční stěně. Animace vytvořil Ondřej Doležal a studio pixl-e. V jedné z místností Domu U Kamenného zvonu se bude promítat i film Čína Zdeňka Sklenáře v režii Martina Dostála. Na závěr výstavy bude představen další Dostálův film o Sklenářově díle s názvem Deset tisíc věcí deset tisíc let.

Autorem vizuální podoby nejrozsáhlejšímu Sklenářovu výstavnímu představení od 80. let 20. století dal český umělec Federico Diaz. K výstavě vychází monografický katalog s texty Ludmily Vachtové a Ivo Bindera.

Zdeněk Sklenář / pozvánka
Zdeněk Sklenář / pozvánka