V Liberci lze nahlédnout do života i smrti egyptských královen

Liberec - Nově otevřenou výstavu vytvořenou ze sbírek pražského Náprstkova muzea a Městského muzea v Moravské Třebové můžete navštívit v Severočeském muzeu v Liberci, zaměřila se na vývoj postavení královských žen starověkého Egypta a starověké Núbie. Návštěvníci zde mohou zhlédnout více než 120 sbírkových předmětů včetně tří rakví, které představují říše královen, jejich obyvatele, každodenní život i pohřební zvyklosti. Výstava nazvaná Královny na Nilu potrvá do 16. května.

Vystavené předměty odhalují zvyklosti mladší egyptské doby. Oproti starším dobám, kdy království pyramid ovládali faraóni, se s blížícím se přelomem letopočtu objevovali spíš ženy panovnice. Tehdejší egyptská řeč pro ně dokonce neměla ani přesné označení. Přestože byly ženy, říkalo se jim Král Horního a Dolního Egypta. „Zejména v první polovině tisíciletí před naším letopočtem dochází k masivnímu nástupu žen,“ říká kurátor sbírkových fondů Severočeského muzea v Liberci Zdeněk Hrabák.

Nejvzácnějším předmětem je mumie ženy z doby Ptolemaiovců, tzv. Harušky. „Nejmenovala se tak, ale rakev byla určena muži, který se snad jmenoval Har,“ vysvětluje Hrabák. Vzácné jsou i mumie obětních zvířat, v tomto případě sokolů. Kvůli své velikosti se téměř nevystavují, protože jsou velmi citlivé na převoz. „Očekáváme, že výstava bude návštěvnicky velmi vděčná. V České republice totiž neexistuje žádná stálá egyptská expozice,“ říká ředitel libereckého muzea Alois Čvančara.

Video Reportáž Lucie Pokorné
video

Reportáž Lucie Pokorné

Královny na Nilu - exponát z výstavy
Královny na Nilu - exponát z výstavy
Více fotek
  • Královny na Nilu - exponát z výstavy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1514/151320.jpg
  • Mumie sokola autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1514/151307.jpg