Jánošík, Janosik, Jánošík

Varšava - Život Juraje Jánošíka a mýtus, který ho obestírá, inspiroval divadelníky z Polska, Čech a Slovenska k tomu, aby legendárnímu slovenskému zbojníkovi věnovali společný projekt. Varšavské divadlo Loutka, divadlo Drak z Hradce Králové a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitře sice každé připravilo vlastní verzi hry, ale už za několik týdnů se mají herci spojit a vytvořit jedno společné představení.

Zatímco česká část hry nazvané Jánošík-Janosik-Jánošík, diváky zavádí do školní třídy, kde o lidovém hrdinovi vypráví učitel svým žákům, Poláci hru zasadili do zábavního parku. Na Jánošíka se dívají z perspektivy dnešního člověka, jemuž jsou spíše než horalský folklor bližší westerny nebo počítačové hry. Hra v podání divadla Lalka má podtitul „Opravdu pravdivá historie“ a je narážkou na film Jánošík - Pravdivá historie, který vznikl v polsko-slovensko-české koprodukci. 

Česká verze Jánošíka v režii Jakuba Krofty má už premiéru za sebou, ve Varšavě se bude konat ve čtvrtek a v Nitře 14. dubna.

Na myšlenku udělat společné jánošíkovské představení přišel režisér Starého divadla Karola Spišáka Ondrej Spišák, který chtěl navázat na stejný nápad z poloviny 70. let. Tehdy hru o Jánošíkovi realizovalo divadlo z Hradce Králové, Banské Bystrice a Poznaně.

Společné body ve svých nynějších představeních se polští, slovenští a čeští divadelníci budou snažit hledat příští měsíc v Jánošíkově rodné vesnici Terchová. Jánošík-Janosik-Jánošík se poprvé bude hrát v květnu v Nitře, plánovaná jsou také představení v Hradci Králové i v dalších českých městech a ve Varšavě.

Jánošík, Janosik, Jánošík
Jánošík, Janosik, Jánošík