Jihočeši budou mít konečně klid na tvorbu kolem otáčivého hlediště

České Budějovice - Nájemní smlouva, kterou ministr kultury Václav Riedlbauch v souvislosti s existencí otáčivého hlediště v Českém Krumlově vyjednal s památkáři, byla v Českých Budějovicích podepsána. Jihočeská metropole se tak zavazuje zaplatit Národnímu památkovému ústavu za nájem pozemků pod otáčivým hledištěm v Českém Krumlově dva miliony korun ročně, namísto dosavadních 946 000 korun.

Podle ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové památkáři musejí požadovat cenu v místě obvyklou. Nájemné bude placeno ve čtyřech splátkách, částka bude valorizována. Zatímco vlastníkem pozemku, tedy zámecké zahrady, je stát, potažmo Národní památkový ústav, vlastníkem otáčivého hlediště je město České Budějovice a jeho provozovatelem Jihočeské divadlo. Vlastník pozemku uzavírá s vlastníkem stavby nájemní smlouvu na provozování otáčivého hlediště, a ten následně uzavírá smlouvu s provozovatelem hlediště.

Dlouhodobá smlouva pomůže vedení scény plánovat v klidu představení na několik let dopředu. Dosud stavební odbor českokrumlovské radnice každoročně vydával na základě žádosti Jihočeského divadla rozhodnutí o prodloužení termínu užívání stavby.  

Video Rozhovor s Václavem Riedlbauchem
video

Rozhovor s Václavem Riedlbauchem

Rozhovor s Václavem Riedlbauchem

ST 25.3.2010

Reportáž Petra Šuleře

Památkářům se současná točna, která stojí v zahradě od konce 50. let, nelíbí. Nelíbí se ani světovému výboru UNESCO, které Krumlov zapsalo v roce 1992 na seznam světového dědictví. Točna však tehdy nebyla zakreslena na plánech, které úředníci posuzovali.

Václav Riedlbauch o osudu točny

0„Je třeba vzít zejména do úvahy, aby se nenarušil způsob divadelního provozu. To je ten zázrak - sedět pod širým nebem a poslouchat báječnou muziku a dívat se na divadlo. Chceme dělat všechno pro to, aby zůstala zachována kvalita.“