Vydáním pátého dílu je staročeská Bible kompletní

Praha – Kritické vydání nejstaršího českého překladu Bible ze 14. století bylo v těchto dnech završeno vydáním páté, závěrečné části, která ve dvou svazcích přináší texty knih prorockých a Makabejských. Závěrečný díl Staročeské Bible drážďanské a olomoucké je tečkou za velkým edičním dílem, započatým v 80. letech 20. století. Publikaci vydalo nakladatelství Academia.

Dva zásadní texty jsou datovány do počátků českého písemnictví – Bible drážďanská je nejstarším českým biblickým překladem z druhé poloviny 14. století. Její originál se nedochoval, shořel v roce 1914. Bible olomoucká představuje mladší verzi drážďanského překladu ze začátku 15. století.

„Vydání je zrcadlové. Na jedné straně je Bible drážďanská, která není úplná, je přepsána ve starém pravopise ze 14. století. Na druhé straně je Bible olomoucká, která je přepsána do novočeského pravopisu,“ doplnila Jaroslava Pečírková z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Video Reportáž Ivy Němcové
video

Reportáž Ivy Němcové

Pečírková vedla čtyřčlenný tým, který se ujal přípravy závěrečného dílu edice. Tým navázal na práci hlavního editora Vladimíra Kyase, který v průběhu 70. a 80. let zpracoval první čtyři svazky edice. Náhlá smrt v roce 1990 mu zabránila v práci na posledním svazku.

„Jde o velmi cennou památku a jejím dokončením jsme odstranili jakési bílé místo, ne-li přímo ostudu, že nebyla vydána už dávno,“ uvedl ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva. Bible drážďanská a olomoucká je určena k dalšímu bádání vědecké obce i pro zájemce o českou literární a biblickou tradici.

Arcibiskup pražský Dominik Duka, který se účastnil prezentace závěrečného svazku edice, vyzdvihuje především kulturní význam díla. „Překlad staví nás, náš národ i naši kulturu do centra dění,“ domnívá se.

Staročeská Bible drážďanská a olomoucká
Staročeská Bible drážďanská a olomoucká