Nezapomeňme na Miloně Novotného

Praha - Na Staroměstské radnici začala dnes výstava fotografa Miloně Novotného, která se koná při příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin. Přehlídku uspořádala vdova po autorovi Alena Novotná ve spolupráci s fotografkou Danou Kyndrovou a Pražským domem fotografie. Potrvá do 30. dubna. Miloň Novotný patří k průkopníkům české humanisticky orientované fotografie 20. století. Fotografoval výhradně černobíle a byl představitelem takzvaného rozhodujícího okamžiku.

Ačkoliv lze v jeho díle najít i fotografie zachycující okupaci Československa v roce 1968 či pohřeb Jana Palacha, těžiště jeho tvorby rozhodně netvoří reportáž. Byl fotografem všedního dne a ve zdánlivě banálních výjevech viděl hluboké lidské obsahy. V 70. a 80. letech nemohl stejně jako řada dalších umělců doma publikovat, nicméně fotografovat nepřestal.

Po pádu železné opony měl sice možnost svobodně své dílo představit, ale bohužel záhy nečekaně zemřel. Do dějin české fotografie se zapsal především knihou Londýn, která vyšla v období pražského jara. Série černobílých fotografií zachycujících pouliční život v Londýně 60. let byla v roce 2002 vystavena v tehdejším sídle Pražského domu fotografie na Haštalském náměstí, tam ji však zastihly povodně, které ze starého domu vyhnaly nejen výstavu, ale i fotografickou instituci.

Miloň Novotný, který byl samouk a věnoval se rovněž portrétům významných osobností zejména z hudebního světa, zemřel náhle v srpnu 1992.

Miloň Novotný / Night Ride
Miloň Novotný / Night Ride
Více fotek
  • Miloň Novotný / Night Ride autor: Miloň Novotný, zdroj: PHP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1543/154229.jpg
  • Miloň Novotný / Londýn 1966 autor: Miloň Novotný, zdroj: PHP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1543/154227.jpg