Umění, věda a filosofie: Freudova interpretace života a díla da Vinciho

Praha – Cyklus Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků) na VŠUP pokračoval přednáškou na téma Freudova interpretace života a díla Leonarda da Vinciho. Na základě interpretace Freudova textu Básník a utváření fantazie a Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinciho se Josef Fulka pokusil ukázat, že psychoanalytická interpretace výtvarného díla – a uměleckého díla obecně – je složitější záležitost, než za jakou je zpravidla pokládána. Přednášku zprostředkoval v přímém přenosu portál ČT24 a můžete ji přehrát v archivu iVysílání nebo v tomto článku.

Kromě Freuda se bude přednáška zabývat i interpretacemi psychoanalytické estetiky z pera Paula Riceura, Maurice Merleau-Pontyho a Sarah Kofmanové, kteří tyto její aspekty pozoruhodným způsobem vyzdvihují.

Josef FULKA (* 1976) přednáší současnou filosofii na Fakultě humanitních studií UK. Překládá z francouzštiny (L. Althusser, G. Didi-Huberman, R. Barbaras, J. Kristeva, R. Barthes). Je autorem knih Zmeškané setkaní (2004), Psychoanalýza a francouzské myšlení (2008) a Roland Barthes: Rétorika kritiky (2010, v tisku).

Video Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků)
video

Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků)

Jarní cyklus přednášek z VŠUP Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků) připravil Cyril Říha a uvádí jej společně s Karlem Císařem z Katedry dějin umění a estetiky VŠUP. Hlavní část programu naplňují čtyři přednášky mladých českých vědců a filosofů, kteří mají blízko k uměleckým oborům. Jako bonus je připravena přednáška slavného historika umění Davida Crowleyho. Záznam již odvysílaných přednášek najdete v kultuře on-line.

Kde: VŠUP, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, učebna č. 115; kdy: v 18:30 hod.

VŠUP - pozvánka na přednášky
VŠUP - pozvánka na přednášky