Lidské tělo Ivana Komárka

Praha - Výstavní síň Mánes od 8. dubna do 5. května hostí výstavu obrazů Ivana Komárka Body Search. Kurátorem této expozice je Richard Drury. Dominantním tématem expozice je lidské tělo. Komárkovo zaujetí tělem jako fyzickým, myšlenkovým a citovým „epicentrem“ lidského vnímání je patrné od samotného počátku jeho umělecké dráhy. Ačkoli těžiště výstavy je ve figurativní tvorbě, umělec do ní zařadil i práce čistě geometrické, nefigurativní, které budou možná pro mnohé překvapením.

Autor k výstavě podotýká: „Výstavní síň Mánes je pro svoji monumentalitu a horní světlo jednou z nejkrásnějších pražských galerií. Koncipovat výstavu do tohoto prostoru je radostná práce. Velkou samostatnou výstavu jsem měl v Praze naposledy v roce 1997 v Domě U Černé Matky Boží, a proto tuto příležitost prezentovat se opět obsáhlejší formou velmi vítám. Představuji tvorbu zhruba posledních deseti let s přihlédnutím k různorodosti cyklů.“

Vzhledem ke specifickému prostoru výstavní síně jsou exponáty rozdělené do čtyř celků. V čele jsou ve velkém bloku prezentovány malby na plátně z let 2007–2009. Na levé straně sálu a také v prostorové instalaci jsou vystaveny malby na plexiskle, které v tomto rozsahu nebyly dosud veřejně k vidění.  Další celek představuje díla z cyklu Černá série (malby na střešní lepence IPA) vytvořená v rozmezí let 2000–2006. V malém bočním prostoru výstavní síně jsou představovány drobnější práce – deset multiplů na plechu z roku 2003, drobné práce z polystyrénových podtácků instalované na textilii zavěšené přes prosklené stěny a nejnovější tvorba - malby na tvrzeném polystyrénu.

Akademický malíř Ivan Komárek

0se narodil v roce 1956 v Praze, v roce 1982 absolvoval AVU u prof. Jana Smetany. Svou tvorbou je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v regionálních galeriích a řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí. Komárek rád zkouší nové materiály a technické postupy. Jeho dílo lze vnímat jako humanistické vyznání života v jeho pestrém sledu konkrétních a bezprostředně prožitých okamžiků. Zároveň však Komárek promlouvá o lidském těle jako o symbolickém nositeli souvislejší kulturní paměti, která se z těchto okamžiků postupně a historicky skládá. Naléhavou smyslnost jeho obrazů lze proto považovat za autentickou výpověď i k těm nejzávažnějším lidským otázkám.

Při příležitosti aktuální výstavy vydávají Galerie Dolmen a Galerie Vltavín obsáhlou monografii díla Ivana Komárka.

Ivan Komárek / Kytka (2006)
Ivan Komárek / Kytka (2006)
Více fotek
  • Ivan Komárek / Kytka (2006) zdroj: 2 media http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1559/155873.jpg
  • Ivan Komárek zdroj: 2 media http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1559/155875.jpg