Jan Rajlich, guru grafických designérů

Praha - Mistr vizuální komunikace Jan Rajlich patří celosvětově k největším žijícím autoritám grafického designu. Je průkopníkem oboru, ve svém díle vychází z konstruktivistických tradic i z funkcionalistické avantgardy. Graficky upravil přes 150 knih, sborníků a katalogů, výtvarně zpracoval více než 90 výstav a veletržních expozic. Je také výraznou postavou české plakátové tvorby, navrhl zhruba tři stovky plakátů. Malíř, grafik, designér a publicista, jehož tvorba je neodmyslitelně spjata s Brnem, se narodil 10. dubna 1920 v Dírné na Táborsku.

Rajlich se věnoval grafickému designu v celé jeho šíři - od drobné propagační grafiky, znaků a symbolů, přes grafická řešení tiskovin po spolupráci s architekty při výtvarném dořešení budov a veřejných prostranství. Ve volném umění se věnoval malbě, poté přešel ke grafice (serigrafie) a kolážím. V roce 1963 stál u zrodu brněnského Mezinárodního bienále grafického designu, kterému až do roku 1992 předsedal. Brněnské bienále je dnes nejstarší periodickou přehlídkou grafického designu na světě.

Rodák z Dírné na Táborsku studoval malířství a grafiku na Škole umění ve Zlíně. Tato škola, která původně vychovávala výtvarníky a návrháře pro potřeby Baťových závodů, po uzavření vysokých škol německými okupanty nabídla vzdělání talentovaným umělcům z celého protektorátu. Před několika lety se Rajlich k době svých studií vrátil vzpomínkovou knihou Přistřižená křídla.

Po studiích ve Zlíně (1939-43) se krátce živil jako novinář v Českém Těšíně, poté pobýval v jihočeském Vimperku, kde se věnoval malování, a učil ve Zlíně. V Brně se usadil v roce 1950 a od té doby se stal významným představitelem tamního kulturního života. Kromě grafického bienále byl například i zakladatelem významného uměleckého Sdružení Q Brno. Jako pedagog působil na brněnské Škole uměleckých řemesel (ŠUŘ) či na Vysokém učení technickém.

Rajlich svoji tvorbu prezentoval na takřka padesáti samostatných a více než třech stovkách kolektivních výstavách v Česku i v zahraničí. Je čestným členem prestižních mezinárodních uměleckých organizací a nositelem řady ocenění, například několikrát získal cenu mezinárodního sdružení grafického designu Icograda. Je otcem o třicet let mladšího stejnojmenného syna, taktéž výtvarníka a designéra.

Mezi zahraničními designéry má Jan Rajlich skvělé jméno. Když před deseti lety slovenský grafik Dušan Junek vyzval své kolegy z celého světa, aby na počest osmdesátin Jana Rajlicha zaslali po jednom plakátu, sešlo se jich úctyhodných 180 od 166 umělců ze 40 zemí.

  • Dílo Jana Rajlicha (1975)
    Dílo Jana Rajlicha (1975) autor: Jan Rajlich, zdroj: Jan Rajlich
  • Dílo Jana Rajlicha (1976)
    Dílo Jana Rajlicha (1976) autor: Jan Rajlich, zdroj: Jan Rajlich