Evropan Milan Kundera i na papíře

Praha – Spisovatel Milan Kundera přeložil do češtiny některé své texty, které byly dostupné jen ve francouzštině, pro loňský seminář v Senátu nazvaný Evropan Milan Kundera. Před pár dny byla pokřtěna stejnojmenná kniha, která vznikla jako záznam tohoto setkání českých literátů, filozofů a osobností české kultury. Kundera do knihy napsal mimo jiné i závěrečný komentář.

Kundera, český spisovatel, který dnes píše jen francouzsky, ve svých románech a esejích uvažuje o stavu současné společnosti a Evropy. Sám sebe chápe jako Evropana. Podle účastníků debaty je Kundera i výjimečnou osobností, která pomáhá prolomit bariéru mezi Východem a Západem.

„Není jen velkým romanopiscem, ale také člověkem, který vidí nebezpečí hrozící dnešní západní civilizaci,“ domnívá se senátor Jiří Dienstbier, jeden z účastníků loňské konference v Senátu.

Video Reportáž Jiřího Svobody
video

Reportáž Jiřího Svobody

Spolu s filozofem Václavem Bělohradským představil knižní záznam setkání osobností v baru Krásný ztráty. Knihu vydala Rada pro mezinárodní vztahy, z jejíhož podnětu loni senátní Výbor pro mezinárodní vztahy, obranu a bezpečnost debatu uspořádal.

Kundera pro knihu, která obsahuje i jeho texty přeložené pro konferenci, napsal závěr. Zakončil jej slovy: Jaká je to radost diskutovat, aniž bychom chtěli jeden druhému dokazovat, že je vůl. „V tomto závěru potvrzuje svůj celoživotní boj za Cervantesovo dědictví, za ironii, za odstup od vlastní identity a za smysl pro relativitu lidských zkušeností,“ upozornil Václav Bělohradský.

Evropan Milan Kundera
Evropan Milan Kundera