Francouzské delikatesy pro varhany

Praha – Možností přispět na dobrou věc je dost, jednu spojenou s příjemným hudebním zážitkem mají lidé dnes večer od 19:00. Benefiční koncert v kostele sv. Ludmily na pražském náměstí Míru má pomoci získat část potřebných financí na zrestaurování tamních varhan, jejichž stavitelem je jeden z nejlepších českých varhanářů přelomu 19. a 20. století Emanuel Štěpán Petr.

Po velikonočním a literárním koncertu v loňském roce slibuje občanské sdružení, které benefici pořádá, francouzské (nejen) hudební delikatesy. Skladby z francouzského repertoáru zazní v podání flétnistky Žofie Vokálkové a varhanistky Drahomíry Matznerové Chvátalové. Na programu se podílejí také žáci výtvarného oddělení Základní školy Štefánikova.

Podstatná část vstupného je určena na restaurování varhan, které na konci 19. století postavil Emanuel Štěpán Petr. Jsou jeho jediným dochovaným a hrajícím velkým původním dílem a podle soudu odborníků také jedním z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v České republice.

„Chceme, aby i nadále zněla v kostele sv. Ludmily, babičky svatého Václava a patronky naší české země, krásná hudba, která vždy umí uchvátit i dojmout, přinést radost i potěšení,“ píše se na stránkách sdružení. K celkovému restaurování je třeba shromáždit částku přibližně ve výši devíti milionů korun. Vybrat se zatím podařilo (číslo účtu 3528410001/5500) něco málo přes 370 tisíc.


Varhany byly dokončeny pět let po dostavbě kostela sv. Ludmily v roce 1898. Byl to tedy první nástroj postavený v tomto kostele a zachoval se v původní podobě až dodnes. Tvůrcem byl jeden z nejlepších českých varhanářů té doby - Emanuel Štěpán Petr. Svou dílnu měl v Praze na Žižkově a odtud exportoval stovky nástrojů nejen do tehdejší rakousko-uherské monarchie, ale i do řady zemí, a dokonce do zámoří.

Varhany stojí na hlavním kůru v bohatě vyřezávané dubové skříni v novogotickém stylu. Jejich unikátnost podtrhují původní cínové píšťaly, které – na rozdíl od většiny varhan nejen u nás, ale i v Evropě – unikly válečné rekvizici drahých kovů v roce 1917.