Architektura dokáže obohatit celou společnost

Praha - Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera „Architecture & Inclusion“ prezentuje současnou evropskou architekturu reflektující sociální témata ve společnosti ve 21. století. Tato výstava je společný projekt EUNIC clusteru Česká republika, Galerie Jaroslava Fragnera a kulturních institutů či velvyslanectví, v rámci kterého představí 10 zemí různé přístupy a perspektivy, možná řešení a nápady v oblasti sociální a kulturní inkluze a integrace.

Výstava je vyjádřením zájmu na rozvoji městského a sociálního prostředí v Evropě a může položit nové základy pro další navazování kontaktů mezi evropskými architekty, kteří pracují na projektech vztahujících se k tomuto tématu. Projekt vznikl v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a v galerii bude trvat do 6. června.

„Obsah výstavy vychází ze slova inclusion, které se tak špatně překládá do češtiny. Dalo by se říct, že to značí téma, které vychází z integrity a začleňování architektury do sociálního a kulturního kontextu. Takže se jedná například o levné bydlení, ekologické aktivity, kulturní projekty. Důležité je propojení prezentované mladé architektury se společenským tématem. Výstava ukazuje, jak inkluze v rámci architektury pomáhá celé společnosti,“ uvedl k výstavě ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta.

Video Z Galerie Jaroslava Fragnera informuje Barbora Peterová
video

Z Galerie Jaroslava Fragnera informuje Barbora Peterová

„Na této výstavě máte tedy jedinečnou příležitost seznámit se s projekty architektury inkluze napříč Evropou. Přestože se jednotlivé vystavované projekty od sebe v mnohém liší, široce pojaté 'sociální', komunitní či ekologické zacílení je jim společné. Společná je jim ještě jedna věc – ve vystavovaných projektech se setkává 'osvícená myšlenka' s inovativní a skvělou architekturou. Je jen otázkou času, aby se podobné projekty šířily po vlastech českých – tato výstava by tomu chtěla a mohla napomoci,“ řekl k projektu jeho garant, sociolog Jiří Ryba.

„Myslím si, že za pozornost jistě stojí např. prezentace studia Projektil Architekti, jejichž středisko ekologické výchovy Sluňákov u Olomouce, jež získalo Grand Prix Obce architektů, se stále rozvíjí. Není to jenom ekologická stavba, na výstavě se představuje další vývoj projektu, jeho začlenění do celkového prostoru, nová spolupráce s výtvarnými umělci, jako je například František Skála. Myslím, že tam by se všichni měli jet podívat, protože to je ojedinělý a fantastický pokus o to, jak by se s architekturou a krajinou mělo pracovat,“ upozornil na konkrétní vystavený projekt Merta.

Vystavujícími zeměmi jsou Portugalsko, Nizozemsko, Velká Británie, Německo, Rakousko, Norsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Švédsko. Doprovodný program k výstavě zahrnuje přednášky, prezentace, debaty a workshopy.

Architecture & Inclusion
Architecture & Inclusion
Více fotek
  • Architecture & Inclusion autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1571/157011.jpg
  • Architecture & Inclusion autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1571/157008.jpg
  • Architecture & Inclusion autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1571/157009.jpg
  • Sluňákov, jedna z ceněných staveb loňského roku autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/176/17537.jpg