Recenze: Spring of Freedom

Osmdesát sedm architektonických návrhů se sešlo ministerstvu zahraničních věcí v rámci soutěže na výstavbu nového Zastupitelského úřadu České republiky ve Washingtonu. Název výstavy možná osloví opravdu jen zasvěcené, protože Spring of Freedom je jméno ulice ohraničující parcelu určenou po výstavbu oné uvažované nové budovy. Možných překladů je řada, asi pro nás, přihlédneme-li k výsledkům soutěže, bude lépe nad nimi nepřemýšlet.

Mám rád soutěže, pokud jsou vypsány a zadány včas a umožňují tak soutěžícím potřebný čas na přípravu a tvorbu. To bohužel právě u předchozí důležité velké soutěže nebylo (ovšem z pochopitelných objektivních důvodů) dáno soutěžícím na novou městskou galerii v Plzni. O to lépe mohla vyznít soutěž, kterou tedy nyní komentujeme.

Dává nám možnost vytvořit si sondu do stavu dnešního českého architektonického myšlení a tvorby. A to spektrum je opravdu široké, což paradoxně nemusí návštěvníkovi přinést příliš potěšení. Onen představený horizont přináší nejen projekty zajímavé, ale bohužel i značné procento návrhů slabých, vězících v tvůrčích periodách, typických pro druhou polovinu minulého století. V některých případech se jedná až o školní názorné příklady tvůrčího selhání a možná i špatného pochopení nejen zadání, ale i role zastupitelského úřadu ve světové metropoli číslo jedna.

Co zdůraznit? Málo humoru, vlastně všechny zastoupilo vtipné řešení architekta Tomáše Lohniského, který budovu ohraničil rastrem ve tvaru naší republiky… Architekt Jan Hakulín nezapřel svoji divadelní zkušenost, ateliér HŠH zajímavě rozrastroval vnitřní prostory. Studio RGB architektů Kozlíka a Müllera vytvořilo jakési vnitřní náměstí. Přirozený tvar terénu jako inspirativní prvek do elegantních i vzrušujících křivek vnímali Gabriela Elichová, ATRIN STUDIO Jiřího Krejčíka nebo HTSA či A.I.P. Jaroslava Kačera. Zajímavé stavby také navrhli Adam Kekula, Luka Križek, Jan Bočan, Michal Bernart… V podstatě lze přijmout práci poroty za ideální, protože výběr vítězných návrhů odpovídá kvalitě soutěže a představuje opravdu to ne snad nejlepší, ale pro konkrétní soutěž typické.

HTSA - Herman, Tomášek, Seidl - nabídli rozrastrovanou vlnu na již zmíněném lehkém svahu a také trochu most. Kuba a Pilař byli třetí – tak trochu se  inspirovali u Miese van der Rohe, jejich otevřená masivní střechová obalová konstrukce s vnitřními světlíkovými oky není nezajímavá. Lennox vytvořili návrh na minimalistickou deskovou stavbu až k nenápadnosti, s riskantním pohledovým betonem…

A tak je možno konstatovat, že nespornými a logickými vítězi byli s elegantním pojetím a filosofií Chalupa architekti. Navrhli přátelskou budovu ve tvaru písmene Y a tvůrčím a vtipným způsobem využili přednosti zvlněného terénu. Jak sami konstatovali – nechceme postavit pevnost v nepřátelském území – pojali budovu jako přátelsky otevřenou náruč, vytvářející půvabnou scenérii pro letní scény. Zajímavé mléčné drapérie i přiznaná reprezentativnost a elegance centrální části. Navíc - pozor - domysleli i prezentaci. Nepodcenili roli něžně nevinného modelu a extrémně dokonalé barevné vizualizace, kde získali další body.

Kde: Spring of Freedom, Sál architektů, Staroměstská radnice, 4. patro; kdy: výstava potrvá do 30. května, otevřena je v pondělí od 11:00 do 18:00, od úterý do neděle pak od 9:00 do 18:00; vstup volný!

Plakát k výstavě Spring of Freedom
Plakát k výstavě Spring of Freedom
Více fotek
  • Plakát k výstavě Spring of Freedom zdroj: Útvar rozvoje hlavního města Prahy http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1576/157531.jpg
  • Z výstavy Spring of Freedom zdroj: Útvar rozvoje hlavního města Prahy http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1576/157529.jpg