Ředitelské křeslo NG by mohl obsadit Knížákův kritik

Praha - Výběrová komise, která posuzovala kandidáty na ředitele Národní galerie v Praze, doporučila ministrovi ke jmenování historika umění Jiřího Fajta. Hlasovalo pro něj deset z dvanácti členů komise. Informaci přinesla Česká tisková kancelář s odvoláním na dva dobře informované zdroje, ani jeden z nich nepatří ale mezi kandidáty ani k členům komise. Fajt působil v NG jako ředitel Sbírky starého umění a po nástupu Knížáka do funkce v roce 1999 z galerie odešel. Prý proto, „aby se nemusel přetahovat s autoritářským generálním ředitelem“. Později působil v zahraničí.

Jiří Fajt patřil v posledních letech ke kritikům Milana Knížáka. Před dvěma lety řekl, že „za Knížákova vedení opustila NG z donucení řada kvalitních odborných pracovníků… z mezinárodně uznávané instituce s pestrou paletou výstavních a vědeckých aktivit se stal uzavřený úřad nekomunikující s internacionální muzejní scénou“.

Mluvčí ministerstva Jan Cieslar uvedl, že ministerstvo nebude k výběrovému řízení zatím nic sdělovat. Ministr kultury Václav Riedlbauch, který se jednání komise nezúčastnil, dnes dostal její výsledky. Výstup komise i projekty kandidátů si chce nejprve prostudovat.

Kdo je Jiří Fajt

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
0V druhé polovině 80. let pracoval jako myč oken, později pracoval v Lapidáriu Národního muzea v Praze (1988 až 1993) v letech 1994 až 2000 byl zaměstnán v Národní galerii, od roku 1995 vedl Sbírku starého umění; od roku 2000 působí zejména v Německu, přednáší na univerzitách v Berlíně a Praze.
Fajt se jako kunsthistorik specializuje na středověké umění, je autorem řady publikací a článků v domácích a zahraničních časopisech, editoval několik sborníků nebo výstavních katalogů.
Na kontě má jako kurátor řadu výstav. K těm nejznámějším patřila expozice Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV., kterou hostil v letech 1997 až 1998 Anežský klášter, nebo Karel IV., císař z Boží milosti, již v letech 2005 a 2006 hostil New York a později Pražský hrad.

Při vyhlašování konkurzu Riedlbauch uváděl, že v případě jednohlasného rozhodnutí komise její verdikt neprodleně zveřejní. Doporučením komise se však ministr při jmenování nástupce Milana Knížáka, kterého by chtěl vybrat ještě do květnových voleb, řídit nemusí.

Do konkurzu se přihlásilo celkem osm lidí, jeden uchazeč byl vyřazen kvůli nesplnění formálních požadavků. Mezi kandidáty byli ještě například současný ředitel Sbírky starého umění NG Vít Vlnas, ředitel Moravské galerie Brno Marek Pokorný, kurátor Richard Drury, galeristka Monika Burian a pravděpodobně i současný ředitel NG Milan Knížák.

Karel IV. - císař z Boží milosti
Zdroj: Academia