Nejkrásnější knihy roku 2009 potěší hned dvakrát

Praha - V Malé výstavní síni Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově (od 21. dubna do 30. května) nebo na letošním květnovém veletrhu Svět knih si mohou návštěvníci prohlédnout kolekci vítězných knih i titulů, které postoupily do užšího výběru, z 45. ročníku soutěže o nejkrásnější českou knihu roku 2009. Do soutěže letos přihlásilo 109 nakladatelských subjektů 241 titulů oproti loňskému rekordnímu počtu 254 titulů.

„Soutěž o nejkrásnější knihu bývá vnímána z výtvarného pohledu, ale není tomu tak vždy. Často platí, že výtvarně nejkrásnější knihy mívají také nejkrásnější obsah,“ upozornil ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben.

Prvenství v kategorii dětské literatury získala kniha ilustrací Péťa medánek od Alžběty Skálové. Z krásné literatury komisi nejvíce zaujala kniha Miloše Doležala Bodla stínu do hrudního koše. U vědeckých a odborných knih si pak prvenství odnesla publikace Milana Skřivánka Litomyšl 1259-2009 s podtitulem Město kultury a vzdělávání.

Mezi učebnicemi a didaktickými pomůckami v tištěné podobě nejvyšší ocenění získala Hebrejská abeceda od Pavla Holeky, v kategorii knih o umění, obrazových a fotografických publikací vyhrál titul 909 mapující umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze autorů Milana Knížáka a Tomáše Vlčka.

Za nejlepší katalog komise označila Listování editora Nikolase Proksche, který se zabývá moderní knižní kulturou ve sbírkách Muzea umění Olomouc.

Cenu Arna Sáňky, kterou udílí Památník národního písemnictví studentům, získal Gamebook Jana Nováka z Vysoké školy uměleckoprůmyslová v Praze. Cenu SČUG Hollar za ilustraci obdržela Daisy Mrázková, která napsala a ilustrovala Písně mravenčí chůvy. Cenu TipoDesignClubu za grafickou úpravu získal svým grafickým řešení Zdeněk Ziegler za Odcizený dopis Edgara Allana Poa a Poezii struktury linie kolektivu autorů Josef Hiršal, Bohumila Grögerová a Zdeněk Sýkora.

Podruhé byla udělena Cena Vojtěcha Preissiga, kterou navrhuje Spolek českých bibliofilů. Podle poroty knihou, která splňuje kriteria bibliofilie a vykazuje znaky mimořádného experimentálního edičního počinu, je titul Typografická písma Vojtěcha Preissiga od Otakara Karlase.

Cenu Svazu polygrafických podnikatelů za vynikající polygrafické zpracování si odnesla Tiskárna T.A. Print za rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století s názvem Růžová zahrádka. Čestné uznání obdržely Tiskárny Havlíčkův Brod.

Bodla stínu do hrudního koše
Bodla stínu do hrudního koše
Více fotek
  • Bodla stínu do hrudního koše zdroj: Thyrsus http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1586/158552.jpg
  • Publikace o sbírkách NG zdroj: Národní galerie http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1417/141659.jpg