Trauma syna nacisty odráží jeho kniha

Praha – V české metropoli pobývá spisovatel a novinář Niklas Frank, syn nacisty Hanse Franka. Z přímých potomků nacistických válečných zločinců je jediný, který se otevřeně postavil proti vlastní rodině. Hans Michael Frank alias polský řezník spojil svou kariéru s Adolfem Hitlerem už od 20. let. Od roku 1933 byl pověřený vysokými funkcemi nacistického státu: Byl bavorským ministrem vnitra, prezidentem Akademie německého práva a říšským ministrem bez portfeje. V roce 1939 jej Hitler učinil generálním guvernérem okupovaných polských území. Hans Frank se s úřadem usadil na wawelském zámku, někdejší rezidenci polských králů.

„Ta vláda znamenala především genocidu, známá pod jménem holocaust. Na polském území se nacházelo nejenom velké množství Židů, ale i jádro vyhlazovací mašinérie,“ přiblížil polskou situaci Michal Frankl z Židovského muzea v Praze. Roku 1939 žilo v teritoriu Frankovy vlády přes tři miliony Židů, do roku 1943 byli téměř všichni povražděni a většina z nich byla zplynována ve vyhlazovacích táborech Bełżec, Sobibór, Treblinka a Majdanek.

Hans Frank byl popraven oběšením v roce 1946 během Norimberských procesů. Niklasovi bylo tehdy 7 let. Se svým osudem se ale později nemínil smířit a začal rekonstruovat životy svých rodičů. Vyhledával přímé svědky jejich vzestupu i pádu, včetně lidí, kteří dohlíželi na otcovu popravu.

Video Niklas Frank hostem Událostí, komentářů
video

Niklas Frank hostem Událostí, komentářů

Niklas Frank hostem Událostí, komentářů

UK-19.4.10

Reportáž Maria Kubaše

„Bylo to náhlé rozhodnutí začít takhle psát. Chtěl jsem se obrátit přímo na něj, na otce, a chtěl jsem, aby to byl rozhovor dvou dospělých mužů,“ řekl v rozhovoru pro ČT24 spisovatel.

Niklas Frank píše formou předlouhého oslovení svého mrtvého otce, je to jedna jediná obžaloba jeho činů a zločinů, ve které se v působivou koláž slévají výňatky z deníků, citáty z projevů a úřední písemnosti. Text je jedinečným vylíčením nacistického děsu kýmsi, kdo si nese trvalé následky, protože žil tak blízko jednomu z hlavních zločinců – svému otci. Výsledná kniha je agresivní obžalobou, v literárním světě zcela výjimečnou, ve které z každého řádku čiší neobyčejná nenávist a zhnusení.

Kniha Můj otec – Účtování vyšla poprvé v roce 1987 a proti Niklasu Frankovi se postavila většina Němců. „Předhazovalo se mu, že se takhle nedá zacházet s rodiči. Že je to neetické, že se dopustil horší věci, než dělal jeho otec. Vyčítalo se mu, že plive na vlastní národ,“ informoval překladatel knihy Petr Dvořáček.

„Soudobé německé dějiny udělaly velký kus práce. Ale myslím si, že čtyři pětiny Němců se s mým viděním neidentifikují,“ uzavřel rozhovor spisovatel.

Niklas Frank nesmlouvavě zúčtoval i se svou matkou v knize Má německá matka, která v Česku právě vychází.

Můj otec. Účtování
Můj otec. Účtování
Více fotek
  • Můj otec. Účtování autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1587/158662.jpg
  • Můj otec. Účtování zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1587/158659.jpg
  • Má německá matka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1587/158660.jpg