Po sto letech ND opouští Hynaisova Cecílie

Praha – Obraz Vojtěcha Hynaise, který dlouhou dobu vídali pouze ředitelé Národního divadla a jejich návštěvy, si budou moci prohlédnout všichni. Svatá Cecílie, malba z roku 1883, dnes po téměř sto letech opustila pracovnu v historické budově ND a na podzim bude součástí velké retrospektivní výstavy o životě a díle jednoho z nejvýznamnějších českých barokních malířů Karla Škréty (1610-1674). Hynais totiž obraz namaloval jako divadelní rekvizitu pro operu právě o Škrétovi.

„Obraz sv. Cecílie namaloval Hynais pro inscenaci opery Karla Bendla, která se jmenuje Karel Škréta. Jde o fiktivní příběh ze života zakladatele českého novodobého malířského umění,“ prozradil ředitel Sbírky starého umění NG a kurátor chystané výstavy Vít Vlnas.

Historie obrazu - láska na jevišti i mimo jeviště

Video Rozhovor s Vítem Vlnasem a Ondřejem Černým
video

Rozhovor s Vítem Vlnasem a Ondřejem Černým

V opeře Škrétovi hrozí zatčení, protože zabil v souboji svého soka v lásce. Ani přes varování ale neuteče, chce dokončit obraz podle své milované. Ve chvíli, kdy je zatýkán, odhaluje své dokončené dílo – obraz svaté Cecílie hrající na varhany. Všichni jsou dojatí krásou malby, Škrétovi trest odpustí a malíř se může se svou láskou zasnoubit.

„Hynaisův obraz je vlastně zlatým hřebem představení, takže přestože jde o divadelní dekoraci, je malován velmi pečlivě. Hynais do jisté míry změřil se Škrétou své síly a vyšel z té soutěže velmi dobře,“ dodává Vlnas. Obraz sv. Cecílie je podle něho v kontextu dochovaných divadelních rekvizit z 19. století do značné míry unikátem.

Na tom, že obraz neskončil polozapomenutý mezi ostatními rekvizitami, nese zásluhu tehdejší hospodář Národního divadla Bohumil Forman. Malbu si odnesl, protože chtěl mít doma portrét své ženy, která Hynaisovi stála pro sv. Cecílii modelem.

Díky tomu se obraz dochoval v poměrně dobrém stavu dalších sto let a po drobné restauraci bude vystaven na Škrétově retrospektivní výstavě. Expozice, které předchází rozsáhlý průzkum Škrétovy tvorby a života, se bude konat v Jízdárně Pražského hradu a Valdštejnské jízdárně od 26. listopadu do dubna příštího roku.

Společnost bude řediteli dělat místo Cecílie hraběnka

Místo po Hynaisově obraze v pracovně ředitele Národního divadla ale nezůstane do té doby prázdné. Národní galerie, která výstavu připravuje, zapůjčila divadlu na oplátku obraz Václava Brožíka – portrét hraběnky Karoliny Nostitzové.

„Vybírali jsme z nabídky Národní galerie a rozhodnutí mělo dva aspekty. Jednak Brožíkovu osobnost, protože Brožík patří k umělcům Národního divadla, a jednak rod Nostitzů, k nimž díky Stavovskému, dříve Nostitzovu, divadlu máme silnou vazbu,“ vysvětlil výběr náhradního obrazu ředitel ND Ondřej Černý.

Ředitel ND Ondřej Černý před Hynaisovým obrazem Svatá Cecílie
Ředitel ND Ondřej Černý před Hynaisovým obrazem Svatá Cecílie
Více fotek
  • Ředitel ND Ondřej Černý před Hynaisovým obrazem Svatá Cecílie autor: Roman Vondrouš, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1596/159572.jpg
  • Plakát k chystané retrospektivní výstavě Karla Škréty zdroj: Národní galerie http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1596/159577.jpg
  • Vojtěch Hynais / Svatá Cecílie autor: Roman Vondrouš, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1596/159570.jpg