Alén Diviš, stále opomíjený, stále zajímavý

Praha - Alén Diviš, dlouho pozapomenutý český malíř a ilustrátor, se narodil před 110 lety, 26. dubna 1900. Celý život samotářského a nezařaditelného tvůrce je opředen domněnkami a mýty. Neví se například, jak a kdy přišel ke svému podivnému vlastnímu jménu - pokřtěn byl totiž jako Karel. Známé jsou naopak nejčastější motivy jeho obrazů - lidé na okraji společnosti, pusté krajiny, náboženské výjevy, hororové scény. Dosud největší výstavu Divišových děl hostila před pěti lety pražská Galerie Rudolfinum.

Diviš pocházel ze statku poblíž Poděbrad, ještě jako dítě se však s rodiči přestěhoval do Prahy, kde vystudoval gymnázium a navštěvoval výtvarné kurzy (mimo jiné s pozdější slavnou malířkou Toyen). Velkou inspirací mu byl pobyt v Paříži ve 20. a 30. letech, kde navštěvoval přednášky Františka Kupky a stýkal se například s Bohuslavem Martinů, Josefem Šímou, Františkem Tichým a Janem Zrzavým.

Do francouzské metropole utekl i po okupaci Československa nacisty v roce 1939. Do vlasti se vrátil až po válce a zbytek svého života prožil v ústraní. Pro jeho biblické výjevy a ponuré obrazy se v programově optimistickém komunistickém režimu nenašlo místo. Alén Diviš zemřel 15. listopadu 1956.

Alén Diviš / Galerie Rudolfinum
Alén Diviš / Galerie Rudolfinum