Recenze: Ouka Leele / Transgresivní utopie

Ve Španělsku ceněná a odměňovaná Barbara Allende, od roku 1987 vystupující pod novým jménem Ouka Leele, bývá přiřazována nejen ke jménům ve světě fotografickém takřka posvátným (Cindy Sherman), ale také, i možná svojí občasnou spoluprací, daným (Pedro Almódovar). Nicméně na výstavě zaujmou nejen velkoplošné barevné fotografie a videa, slavící latinskou sošnost a barevnost módy, současně zjevné a hluboké okouzlení ženou jako objektem hodným autorčina objektivu i zájmu, ale také černobílé studie jakoby z jiného světa, potvrzující široké spektrum autorčiných tvůrčích peripetií, lásek, příběhů.

Pokud budeme pozorní a také si nastudujeme autorčin životopis, rozprostře  se před námi až možná typický model životní cesty a vývoje tvůrčích zájmů, kdy autorka dokládá přece jen bujařejší, pro mnohé možná povrchnější běh žití i tvorby, přímo vydychující velkou zkušenost, typickou pro latinské  (hispánské) země. Místo velkých energií, vášní, u Ouky také životního boje s vážnou nemocí.

Její vnímání prostoru a barvy je značně ovlivněno malbou, které se vášnivě věnovala, také další činností, v jejím případě obohacující, pro sledovatele však trošku znemožňující jednoduchou identifikaci. Ouka se dotkla práce kostymérky, malířky velkých formátů, serigrafky, autorky scénických návrhů, grafičky… Tato výbava se nutně promítá do jejího díla, jak je máme možnost na výstavě studovat. Je ovšem škoda, že se nemůžeme hlouběji (tím je myšlenou na větší ploše) věnovat jednotlivým obdobím její tvorby i života, protože logika vystaveného souboru přece jen postrádá nutné vazby.

Takže: Berme tuto výstavu jako svéráznou navštívenku do velkého světa Hispánie, prostírajícího se přes tři kontinenty, do světa barevnějších citů i vášní. Berme ji jako doklad o velkém hledání vlastního finálního výrazu, berme ji jako doklad o vítězném boji s krutou chorobou, berme ji jako sérii mistrovských fotografických děl, tak trochu mimo pravidla a hranice, což je svým způsobem i dobře, přestože je to pro diváka-zařazovatele náročné. Přál bych sobě i vám postupně vidět i další soubory Oukiných děl a výstavy, jak posledních třicet let přicházely.

Transgresivní utopie / Ouka Leele; za GHMP Olga Malá, autor výstavy Manuel Romero; kde: GHMP, Staroměstská radnice, 2. patro, Staroměstské náměstí 1, Praha 1, do roku 1960 tramvaj číslo 1, nyní bez dopravy; kdy: do 25. 7. 2010, Út–Ne 10.00–18.00.

Ouka Leele / Hosté pozvaní na mou hostinu
Ouka Leele / Hosté pozvaní na mou hostinu
Více fotek
  • Ouka Leele / Hosté pozvaní na mou hostinu autor: Ouka Leele, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1710/170928.jpg
  • Ouka Leele / Fotografie jako štít autor: Ouka Leele, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1710/170931.jpg