Na Karlův most se vrátily barokní vázy v kopiích

Praha - Kopie dvou barokních váz dnes restaurátoři umístili na Karlův most. Jsou součástí sousoší sv. Antonína Paduánského, od roku 2008 je pracovníci Galerie hlavního města Prahy rekonstruovali podle zachovaného originálu jedné vázy a podle dokumentace. Sousoší v minulosti velmi oblíbeného světce vytvořil Jan Oldřich Mayer v roce 1707, který je také autorem dalších soch na Karlově mostě, sousoší sv. Kosmy a Damiána s Kristem Spasitelem a sochy sv. Judy Tadeáše. Autorkou kopií je sochařka a restaurátorka Martina Hozová, která plně podřídila originálnímu rukopisu Jana Oldřicha Mayera.

V případě sv. Antonína Paduánského použil Mayer tradiční ikonografii stojícího světce v mnišském oděvu s lilií mučedníka a s malým Ježíškem. Po stranách soklu hlavní figury umístil dvě dekorativní vázy, na nichž byly doprovodné reliéfy se scénami a zázraky ze světcovy legendy.

Obě vázy v minulosti ztratily poklop, spadly do Vltavy a byly provizorně nahrazeny kopiemi. Ke vzniku nových kopií, které stojí ode dneška na mostě, pomohl loňský nález potápěčů. Při mapování základů pilířů Juditina mostu našli větší fragment jedné z váz. Vázy jsou z jemnozrnného hořického pískovce, který dovoluje obdobnou jemnou modelaci jako původní pražský pískovec.

Exaltovaná gesta světce i drobnopisný motiv exoticky působících ryb v plasticky pojednaných vlnách v italizující krajině, naznačené drobnými stromky, obohatí také naše poznání celkového vyznění této plastiky, která nebyla osamělou figurou, ale výpravným příběhem oblíbeného světce a ochránce.

Antopnín Paduánský nebo také Antonín z Padovy

byl členem řádu františkánů a pocházel z Lisabonu z Portugalska, ze šlechtické rodiny. Byl vzdělaným teologem a vynikajícím kazatelem a také zapřisáhlým nepřítelem lichvy a lakoty a na jeho kázání přicházelo tolik lidí, že nezřídka kázal pod širým nebem, často na břehu moře. Po misijní cestě do Afriky působil především v Itálii, ale zemřel dosti mladý, už roku 1231 ve věku 36 let; jeho památka se připomíná 13. června. Už za rok byl prohlášen za svatého pro zázračné účinky modliteb, s nimiž se lidé k němu obraceli jako k pomocníkovi při hledání ztracených věcí.

Byl také vzýván neplodnými i těhotnými ženami a byl patronem všech cestujících – jeho obrázek ochraňoval majitele a sošku zpodobňující světce nosívali lidé při sobě, nejčastěji v peněžence, s vírou, že jim pomůže uchránit jejich peníze před ztrátou.

Reliéf na sousoší sv. Antonína Paduánského na Karlově mostě
Reliéf na sousoší sv. Antonína Paduánského na Karlově mostě
Více fotek
  • Reliéf na sousoší sv. Antonína Paduánského na Karlově mostě zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1718/171717.jpg
  • Kopie vázy ze sousoší sv. Antonína Paduánského na Karlově mostě zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1718/171711.jpg
  • Sousoší sv. Antonína Paduánského na Karlově mostě na dobové kresbě zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1718/171706.jpg