Národní muzeum zastřeší dvory a nabídne vyhlídkovou věž

Praha - Národní muzeum během čtyřleté rekonstrukce nově zpřístupní prostory v suterénu, v kopuli otevře vyhlídku a tunelem se propojí s budovou bývalého Federálního shromáždění, kterou již spravuje. Získá dvojnásobnou výstavní plochu proti dnešku a bude moci vystavit mnoho exponátů, které jsou nyní v depozitářích. Náklady na rekonstrukci včetně vybudování tunelu budou 3,8 miliardy korun, spolu s přípravou a stěhováním dosáhnou 4,5 miliardy korun. Novinářům to dnes řekli zástupci muzea.

Budova na Václavském náměstí z konce 19. století je v havarijním stavu - nebyla nikdy významněji opravována, naopak byla několikrát zásadně poškozena. „Nefungují požární opatření, budova ohrožuje sebe, exponáty i návštěvníky,“ řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Prioritou opravy tedy je záchrana národní kulturní památky, propojení staré budovy s novým objektem a vytvoření nových stálých expozic. Při rekonstrukci by také měly definitivně zmizet z fasády stopy po střelách z okupace v roce 1968. Na videoprezentaci plánovaného projektu se můžete podívat zde.

Ředitel Národního muzea Michal Lukeš:

„Pořád doufáme v přesunutí magistrály, které by se mohlo uskutečnit s rekonstrukcí. Muzeu by se ulevilo.“

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové

Reportáž Edity Horákové

U, 22.06.2010

Rozhovor s Michalem Lukešem

Rozhovor s Radomírou Sedlákovou

Při rekonstrukci dojde k zastřešení obou vnitřních dvorů

Muzeum se pro veřejnost uzavře příští rok v červnu, rekonstrukce by měla začít koncem příštího roku. Po otevření v roce 2015 slibuje vedení muzea návštěvníkům unikátní muzejní komplex, jehož pilířem bude nová stálá expozice. Propojí expozici přírodovědnou a společenskovědní a s využitím moderních technologií nabídne reflexi vztahu člověka a krajiny z různých úhlů pohledu. Rozšíří se prostory pro krátkodobé výstavy a na návštěvníky bude čekat nová kavárna, muzejní obchod a dětský koutek. Využívat se nově budou i dosud nepřístupné vnitřní dvory muzea - dostanou prosklené střechy. Jedna bude využívána jako hala pro různé společenské akce, v druhé pak budou mít místo nadrozměrné exponáty. Ve vyhlídkovou věž by se pak měla proměnit kopule muzea, která je nyní taktéž ve špatném stavu. „Bude to takový bonbónek pro návštěvníky na závěr,“ plánuje ředitel muzea.

K jednomu výtahu pro nepohyblivé občany, který je v muzeu od p

očátku (a díky kterému je tak muzeum první bezbariérovou budovou v Praze), přibudou tři, tělesně postižení budou také moci zajíždět autem až do dvora a pak pokračovat výtahem do expozice. Před zahájením oprav se musí tisíce exponátů přestěhovat do depozitářů v Terezíně a Horních Počernicích, kde opravu přečká i nejslavnější z nich - plejtvák myšok. Právě pod tímto symbolem muzea proběhla dnešní tisková konference.

Snahou vedení muzea je také změnit stav, kdy je muzejní budova os

trovem uprostřed dálnice. Snaží se domluvit s Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic na tom, aby byla část dálnice oddělující muzeum od Václavského náměstí zapuštěna do tunelu. Zhruba 800 metrů dlouhý tunel by vyšel na 12,7 miliardy korun, osm miliard by měl dát stát. Ekonomičtí ministři ale v květnu jednání o možném poskytnutí státního příspěvku přerušili, přičemž ministerstvu financí se už předtím nelíbilo, že by měl stát platit pražskou stavbu.

Architekt Zdeněk Žilka:

„Nové technické vybavení musí být provedeno tak, aby nepřebilo historickou podstatu budovy.“

Rekonstrukce muzea je jen jednou položkou z programu péče o národní poklad

Financování rekonstrukce obou muzejních budov vychází z programu péče o národní kulturní poklad schváleném vládou v roce 2006. Vládní program platí několika českým státním kulturním institucím rekonstrukce či novostavby jejich sídel. Do roku 2017 počítá s investováním deseti miliard korun, z toho dvě miliardy pocházely ze zrušeného Fondu národního majetku, zbytek postupně ze státního rozpočtu na daná léta. Z programu se financuje také revitalizace areálu Národní knihovny v Klementinu, která nahradila původně zamýšlenou novostavbu. Společně s výstavbou depozitářů v Hostivaři práce vyjdou na tři miliardy a NK je chce mít hotové do roku 2015.

Program počítá i s vybudováním nové budovy pro Národní filmový archiv, která se měla začít stavět v roce 2013 a stát kolem 345 milionů korun, novým depozitářem a rekonstrukcí historické budovy Uměleckoprůmyslového muzea či depozitářem a přístavbou k současnému sídlu Národního technického muzea. Velkou investicí státu v této oblasti byla nedávno stavba Národní technické knihovny v Praze-Dejvicích. Otevřela se loni v září a stála přes dvě miliardy korun. Národní divadlo plánuje za 160 milionů korun rekonstrukci fasády, první etapa opravy by měla začít letos.

Veřejnosti bude zpřístupněna i kopule
Veřejnosti bude zpřístupněna i kopule
Více fotek
  • Veřejnosti bude zpřístupněna i kopule autor: www.nm.cz, zdroj: www.nm.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175117.jpg
  • Pohled do plánovaného tunelu, který by měl v budoucnu propojit obě budovy autor: www.nm.cz, zdroj: www.nm.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175115.jpg
  • Detail současného stavu korunní římsy autor: www.nm.cz, zdroj: www.nm.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175118.jpg