Klatovy k výročí potěšila Česká filharmonie

Klatovy (Plzeňsko) - Česká filharmonie vůbec poprvé v novodobé historii koncertovala v Plzeňském kraji. Hudebníci vystoupili v jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Klatovech v rámci oslav 750 let od založení města. Přes šest set návštěvníků si vyslechlo Sukovu Pohádku léta a Dvořákovu Novosvětskou. Místostarostka Klatov Věra Tomaierová označila vystoupení České filharmonie za jednu z nejvýznamějších událostí poslední doby.

„Atmosféra prostředí je zcela výjimečná a i přes potřebu hlavně dynamických korekcí v těchto prostorech velmi rádi vystupejeme,“ uvedl ke koncertu dirigent tělesa Leoš Svárovský.

Město Klatovy

bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1260 na místě bývalé české vsi Klatov, jejíž název byl odvozen od „klátů“ – pařezů, na důležité obchodní cestě do Bavorska. Město se rychle rozrůstalo především díky zemědělství, které pak následně umožnilo vznik řemesel. Brzy bylo možno v Klatovech potkávat soukeníky, krejčí, ševce, tesaře, provazníky, sklenáře i lazebníka. Požár z r. 1464 zničil všechna tehdejší předměstí, ale i tak Klatovy na přelomu 15. a 16. století patřily k nejvýznamnějším českým městům.

0

Roku 1685 se město stává poutním místem díky slavnému mariánskému obrazu, který byl umístěn v děkanském kostele. Město bohatne, ale roku 1689 francouzští žháři přinášejí městu další požár, který kromě domů zničil i interiér jezuitského kostela, radniční síň a další. Zmizely prakticky všechny pozdně gotické i renesanční památky.

0

Na přelomu 19. a 20. století je pro vývoj města charakteristický rozvoj předměstí. Průmysl (zejména plátenický, kožedělný a strojírenský) se soustřeďuje za nádražím. Meziválečný čas byl i pro Klatovy charakteristický krizí z 30. let, ale i nebezpečím ze strany nedalekého Německa. Po Mnichově se hranice nebezpečně přiblížila, ale pravá hrůza pro město a jeho obyvatele nastala za války, kdy zde sídlilo gestapo a tzv. Oberlandrat. Po listopadové revoluci se ve městě rozvíjí podnikatelská činnost a některé průmyslové kolosy pozvolna mizí.

Video Reportáž Jana Dvořáka
video

Reportáž Jana Dvořáka

Klatovy - Černá věž
Klatovy - Černá věž
Více fotek
  • Klatovy - Černá věž zdroj: Klatovy http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1761/176085.jpg
  • Lékárna U Bílého jednorožce autor: Petr Eret, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1664/166378.jpg