Ostravský Měsíc autorského čtení vzpomínal na Jana Balabána

Ostrava – Křtem poslední knihy spisovatele Jana Balabána začal v Ostravě literární festival Měsíc autorského čtení, který se v jedenáctém ročníku poprvé rozšířil z tradičního Brna také na sever Moravy. Balabán je s Ostravou neodmyslitelně spojen, letošní Měsíc autorského čtení je proto poctou právě tomuto náhle zesnulému autorovi. Román Zeptej se táty dokončil v dubnu, krátce předtím než nečekaně zemřel – ve stejný den jako před šesti lety jeho otec, jehož smrt je hlavním tématem knihy.

„Honza si postěžoval, že tu knihu nepřežije, že ho strašně užírá, ale já jsem tomu nevěnoval pozornost,“ řekl na křtu knihy Balabánův přítel, literát Ivan Motýl. Prací na knize strávil spisovatel tři vyčerpávající roky. I podle básníka Petra Hrušky, který Balabánovu knihu stejně jako ty předchozí připomínkoval, jeho přítele psaní o umírání a smrti blízkého člověka ničilo. Po bolestném odmlčení ale vždy přicházelo období horečného psaní.

Dva dny před Balabánovou smrtí se domluvili, že rukopis hotové knihy ještě jednou projdou. Poslední korektury ale nestihli, Petr Hruška román připravil za pomoci dalších přátel za pouhé dva měsíce k vydání sám.

Video Reportáž Markéty Pilařové
video

Reportáž Markéty Pilařové

"Honza Balabán je – říkám záměrně je, ne byl – nezastupitelný fenomén. Člověk, který dokázal pojmenovávat věci takovým způsobem, že když tady teď není, my všichni se budeme muset začít trochu učit mluvit," postrádá stále svého přítele Hruška.

Z románu Zeptej se táty předčítal v ostravské Staré Aréně Balabánův syn Lukáš. Kniha má otevřený konec a do jisté míry i začátek. „Má neobvyklou, jakoby tekutou kompozici. Vše se má slít dohromady,“ uvedl Hruška. „Není důležité, kdo s kým mluví. Důležitější je, že někdo mluví mimořádně naléhavě o mimořádně zásadních věcech.“

Se ztrátou blízkého člověka se postavy Balabánova románu snaží vyrovnat po svém. Jejich přístupy ke smrti do sebe narážejí, ale i zapadají. „Vznikl tak zvláštní mnohohlav, který je určitým soubojem živých s faktem smrti,“ dodal Hruška.

Petr Hruška o knize Zeptej se táty

0Smrt zpozorní naše životy.

Ústřední událostí posledního románu Jana Balabána je umírání a smrt člověka, jeho vlastním vnitřním dějem je ovšem náročné hledání života. Neboť ten se ve své hloubce vždy musí teprve najít. Teprve znovu vynaleznout. Všichni jsme v jistém smyslu podobni postavám z toho podivuhodného, přelévavého příběhu Jana Balabána, plného rozhovorů a samomluv i tich. Příběhu, ve kterém se hledá pravda a nachází opravdovost. Všichni se v našem vezdejším ubývání snažíme zjistit něco o podstatě skutečnosti, nebo alespoň u něčeho podstatného chvíli být.

Téměř to nejde, neb víme ukrutně málo. Naše mysl je zahlcena otázkami a pochybami, nedůvěrou a nevírou, nervozitou a agresí. Energie je vyplýtvána na slepý každodenní provoz. Slova se vzepřela potměšilou nepřesností, ruce jsou krátké…

Ješte máme srdce.

Měsíc autorského čtení představí v Ostravě celkem 63 literátů – 32 českých a 31 francouzských. Francie je hostem letošního ročníku, předčítat bude například Éric Faye nebo Sylvie Germain. České autory zastupuje Michal Viewegh, Arnošt Goldflam či Petra Soukupová.