Recenze: Zbyněk Sedlecký / STAFF

Prinz Prager Gallery otevřela touto výstavou nový, několikanásobně větší prostor v uliční frontě domu, na jehož nádvoří sídlí její menší, komornější část. Charakter syrového, lehce zdevastovaného místa ladí s náměty, které Sedlecký přináší. Ty jsou ostatně pokračováním jeho životní série – opět sledujeme mnohokrát viděné budovy, které však Sedlecký vnímá a analyzuje doslova s rozmachem sobě vlastním. Dále prozkoumává a nově objevuje svého architekta Prágra, vnímá zajímavé a monumentální prostory londýnské Tate, vůni, rytmus a dech měst… Nenechává stranou, cituji teoretika Petra Vaňouse, který mimo jiné napsal k výstavě zajímavé texty, „průtok lidské masy“.

To, jak zpracovává jasným a silným malířským gestem tato svá témata, jej řadí k mistrům moderní zobrazující malby. Sedlecký jako malíř města, městských motivů, vztahů, emocí, ale také brutality, nebarevnosti, chvatu, množství… Jedním z hlavních stavebních kamenů jeho děl je nebývalá dynamika a stále dokonalejší zestručnění.

Pojmenování STAFF ladí právě s touto částí výstavy, vidíme, co se odehrává za dveřmi, které zdobí jednoduchý nápis „staff only“. I my jsme vlastně v různých vazbách součástí svého „staffu“, i my vytváříme onu poslužnou masu, která plní zadané. A vypadáme tak, přesně tak, jak nás Sedlecký vidí. Nezdá se mi, že by otevíral nějaká témata připomínající doby nedávno minulé totality. Nejlépe zaznamenává charakter současně žitého prostředí, které je přirozeně vybaveno budovami a interiéry ze všech minulých dob, tím pádem i lety sedmdesátými.

Zaznamenává i typickou živou součást onoho prostoru, tj. nás, onu uvedenou masu. Jeho charakteristická malba připomíná široké štětce, jakoby odjinud citující filosofii čínské soustředěné tušové malby, ve které převládají orgie šedé, černé, hnědé… Na konstantním dokonalém podkladu sledujeme vývoj v tématech, jeho další prohlubování, rytmizování, splňující to nejvyšší očekávání v jeho ztvárňování.

Řadu let dokazuje Zbyněk Sedlecký, že je pan malíř, jdoucí tvrdohlavě svojí vlastní cestou. Každá jeho další výstava - a že jich v posledních letech nebylo málo (Galerie 35m2, Caesar v Olomouci, Sokolská 26 v Ostravě, Vernon, Gandy v Bratislavě, Via Art, Gallerie Brno, Doubner, U Kamene v Chebu) - znovu dokládá, že se setkáváme s výjimečným tvůrcem. A proto je Sedleckého prezentace nepostradatelnou částí letošní letní sezony.

kde: Prinz Prager Gallery, Osadní 35, 170 00, Praha 7 – Holešovice; kdy: do 31. července 2010, otevřeno středa–sobota 13–18 h.

Zbyněk Sedlecký / STAFF - výstava v Prinz Prager Gallery
Zdroj: Prinz Prager Gallery