Recenze: Saigon Team / František Skála & spol.

Výstava padesáti poznamenaných modelů aut, s úctou a instalační čistotou představená v přízemních halách jedné z nejzajímavějších sudetských galerií, logicky vznikla jako harmonický souběh (nechce se mi říkat doplňkový program) s uvedením nového Svěrákova filmu Kuky se vrací. U zrodu filmu byl totiž přítomen Skálův genius, autor zpočátku s režisérem Janem Svěrákem spolupracoval a jeho dílo bylo prvotní i finální inspirací.

Tím více se výstava stává lahůdkou nejen pro běžné Skálovy obdivovatele a fanoušky, jev to u nás v tomto rozměru výjimečný, přerůstající do svérázného kultu, ale také pro desetitisíce okouzlených filmových diváků. Film totiž stojí i padá na výtvarném podání skálovského světa, je to lesní pohádková road movie, která se z velké části natočila v Skálou inspirovaných autíčkách ze série Saigonářů.

Od roku 1987 vznikají na statku v Dřevíči rukama přátel-hostů modely aut z nejrůznějších odpadových materiálů, které se později stávají účinkujícími v až rituálních jízdách, kdy jim jde opravdu o život/existenci, protože jsou docpávána senem, zapalována, vláčena blátem a destruována nejrůznějším způsobem. Nesou pak na sobě výrazné stopy této zvláštní etapy autí existence na pomezí zničení.

Video Rozhovor s Františkem Skálou
video

Rozhovor s Františkem Skálou

František Skála o výstavě

Jde o velkou kolekci asi 48 vozů, které vznikly v průběhu dlouhých let, zhruba od roku 1984, kdy jsem vyrobil první autor pro děti. Od té doby se z toho stala rodinná tradice, ke které se vracíme pravidelně na Velikonoce. Na výstavě se podílí další autoři, převážně z okruhu známých mého syna, který mezitím dostudoval UMPRUM jako sochař. Ale jsou tu i modely od starších výtvarníků, Petra Nikla, Jiřího Černického nebo grafika Jiřího Veselky.

0Modely většinou vznikají tak dva dny. Vůz musí mít dobré jízdní vlastnosti, musí mít i jezde, který tedy ne vždy přežije. Hlavním účelem je protahovat auta blátem, odtud také pochází výraz „Saigon“. Vznikl podle místa kousek od našeho venkovského obydlí, kde jsme zapadli jedno v noci až po nápravu a které je od té doby označováno jako „Saigon“.

Pokud bychom to měli brát z hlediska současného umění, je to takové akční umění nebo happening, který se rovná určitému iniciačnímu obřadu nebo oběti, protože každý autor se snaží udělat co nejlepší model, ale pak ho destruuje,

Na výstavě jsou také fotografie z knihy Skutečný příběh Cílka a Lídy, kde ta auta také jezdí. Knihu jsme dotiskli, takže je opět v prodeji.

Až mystické pojetí této „druhé“ fáze existence krásných a milých modýlků, kde musí přežít nejen oheň a fyzické utrpení, potupné zablácení, ostudné zacházení, prachu usazování i hraný zájem nezájem o svoji existenci navíc vytváří nejen novou estetickou kategorii, kterou vlastně prožívá takřka každý živý i neživý subjekt zejména po dobu finále svého počínajícího nebytí, ale doložit navíc Skálovu autoritu, se kterou doplňuje a vytváří autorský tým, souhlasící s takovýmto způsobem fungování celého Saigon Teamu.

Berme tedy výstavu nejen jako rozkošnou přehlídku takřka padesáti velkých a pro mužskou část populace přitažlivých, do utajovaného dětství nás vracejících objektů, ale také jako poctivou zprávu o až mystických stránkách všech oblastí existence. V evropském měřítku (vynecháme-li zejména jižní Afriku s jejím odpadovým modýlkováním, pomáhajícím dojatým tvůrcům přežít) se jedná o tvorbu naprosto ojedinělou, vytvářející dnes již vlastní fungující kategorie, příčí se mi však konstatovat jen estetické. Jsou to rozměry přístupu k životu, smrti, tvorbě, přírodě, je v tom vše, co lze při troše vcítění přečíst.

Zajeďte si do Karlových Varů, vynecháme-li ruštinu, je to docela pěkné a ve všední dny i klidné město. A na konci cesty, v parcích u Richmondu, vás čeká Skála. 

Saigon Team: František Skála, František Antonín Skála, Václav Krčál, Eva Sedláčková, Jiří Veselka, František Polák, Mikuláš Adamovský, Petr Nikl, Tomáš Skála, Mojmír Veselka, Jan Stejskal, Martin Polák, Martin Pertl, Matěj Hájek, Jiří Černický. Kde: Galerie umění Karlovy Vary,  Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary; kdy: otevřeno denně mimo pondělí 9:30-12:00 a 13:00–17:00, výstava potrvá do 12. září 2010.

František Skála / Skutečný příběh Cílka a Lídy
František Skála / Skutečný příběh Cílka a Lídy
Více fotek
  • František Skála / Skutečný příběh Cílka a Lídy zdroj: Arbor Vitae http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/800/80000.jpg
  • Saigon Team / František Skála & spol. zdroj: Galerie umění Karlovy Vary http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1785/178473.jpg
  • Saigon Team / František Skála & spol. zdroj: Galerie umění Karlovy Vary http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1785/178472.jpg