Adoptujte si dekadentní umělecké dílo

Praha - Bouřlivý vývoj, kterým v poslední době prochází nejen výtvarné umění, ale především celý svět, vývoj ne vždy pozitivní, inspiroval Galerii Rudolfinum k tomu, aby rozvíjela zcela nové formy získávání další podpory výstavních projektů. Od 30. září do 2. ledna 2011 poběhne v Rudolfinu obsáhlá výstava s názvem Decadence NOW! Za hranicí krajnosti, v jejímž rámci si bude moci zájemce adoptovat některé z vystavovaných děl. Každý patron Galerie Rudolfinum, který si adoptuje nějaké výtvarné dílo, se stane zároveň průkopníkem nových cest v podpoře výtvarného umění.

„Idea adopce uměleckého díla je jedna z věcí, která vznikla uprostřed vnitřních diskuzí galerie o tom, jakým způsobem přitáhnout větší počet lidí ke konkrétním dílům, a také, jak vylepšit ekonomickou situaci instituce. Celá věc je postavena na osobním jednání s těmi, kteří by chtěli přispět, a při těchto jednáních budou pak nastaveny jednotlivé cenové limity. Pokud se naší nabídky týká, jedna cesta je, že si zájemce o adopci nalezne své dílo na internetu, a druhá varianta počítá s oslovením konkrétně vytipované osoby. Získané finanční prostředky půjdou do fondu Galerie Rudolfinum, z čehož se následně budou hradit některé nezbytné náklady spojené s galerijní činností,“ přiblížil ideu adopce ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma v rozhovoru ve Studiu 6 ČT24. Celý rozhovor v tomto článku.

Výstava Decadence NOW! Za hranicí krajnosti je mezinárodním projektem, který koncepčně pracuje s pojmem dekadence v současném umění. Výstava není dělena chronologicky, ale tematicky do pěti oddílů, jež na sebe plynule a logicky navazují a vytvářejí tak pomyslný a uzavírající se kruh.

Vedle řady doprovodných programů, divadelních, filmových, hudebních a dalších produkcí, bude celý projekt provázen rozsáhlou publikací, jejímž autorem je Otto M. Urban, kurátor výstavy. Kniha mapující fenomén dekadence nejen z hlediska výtvarného, ale také filozofického, historického a společenského, bude mít své těžiště především v bohaté obrazové části, jež svým záběrem podstatně přesáhne celý výstavní projekt. Knihu vydá nakladatelství Arbor Vitae ve spolupráci s Galerií Rudolfinum v Praze.

Již od svého založení uskutečňuje Galerie Rudolfinum velké projekty rovněž s podporou partnerů a patronů galerie. Jejich příspěvky prostřednictvím Klubu Otevřený dialog pomáhají jak při realizaci unikátních výstav současného výtvarného umění, tak i při naplňování dalších záměrů galerie, a to zejména v oblasti doprovodných a edukativních programů. Také díky laskavosti nejen velkých, korporátních, ale často i drobných, soukromých patronů se Galerii Rudolfinum podařilo dosud uskutečnit mnohé mezinárodní i české výstavní projekty.

Z výstavy Dekadence - České země 1880–1914
Z výstavy Dekadence - České země 1880–1914
Více fotek
  • Z výstavy Dekadence - České země 1880–1914 autor: Josef Váchal, zdroj: www.dekadence-info.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/647/64636.jpg
  • Dekadence v českých zemích 1880-1914 autor: ČT24, zdroj: Arbor Vitae Societas http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/649/64845.jpg